Capitalurile firmei structura, cost si indicatorii de eficienta a utilizarii lor

INTRODUCERE.................................................................
..........................................5
CAPITOLUL     1     -      CAPITALUL      FIRMEI      -      CONCEPT      ŞI
STRUCTURĂ.........................7
1. Evoluţia conceptului de capital în gândirea economic……………………………7
2.                           Structura                           capitalului
  firmei.....................................................................
  .............8
                                                             1.2.1.Capitalul
propriu.....................................................................
....................9
        1.       Consideraţii       generale        privind        capitalul
           propriu..................................9
    2.                                                            Capitalul
       social...............................................................
       ..................11
    3. Tendinţa capitalului social la SC " EXALTO "  SRL………….…… ..14
    4.           Rezerve,           provizioane           şi           alte
       fonduri.................................................14
                                                             1.2.2.Capitalul
împrumutat..................................................................
..............18
     1.         Datorii         pe         termen          mediu          şi
        lung......................................................19
    2.                  Datorii                  pe                  termen
       scurt................................................................
       ....21
      1.3.  Consideraţii  generale   privind   societatea   de   analiză   a
capitalului...................22
        1.      Scurt      istoric      al      SC      "      EXALTO      "
           SRL......................................................22
        2.       Descrierea       generală       a       produselor       şi
           serviciilor......................................23
        3. Organigrama societăţii SC " EXALTO "  SRL…………………………....24
        4.                 Piaţa                  internă                  a
           societăţi.........................................................
           .................25
        5. Principali indicatori de apreciere a activităţii SC  "  EXALTO  "
           SRL.......25
    CAPITOLUL 2 - STRUCTURA FINANCIARĂ A FIRMEI
                                  -     baza     analizei      capitalurilor
firmei.................................................33
    1.                  Noţiunea                de                structură
       financiară...........................................................
       ..........33
    2.    Efectul   de   îndatorare   asupra   rentabilităţii   capitalului
       propriu...........................34
    3.                          Alegerea                         structurii
       financiare...........................................................
       ................40
    4.  Capacitatea de îndatorare -  instrument  de  analiză  a  structurii
       financiare.......42
CAPITOLUL                   3                    -                    COSTUL
CAPITALURILOR............................................................46
   1.           Aspecte          generale           privind           costul
      capitalurilor...................................................46
   2.                          Costul                          capitalurilor
      proprii................................................................
      ................47
   3.                          Costul                          capitalurilor
      împrumutate............................................................
      ..........48
   4.            Costul            mediu             ponderat             al
      capitalului............................................................
      .....50
   5.                  Costul                  marginal                   al
      capitalului............................................................
      ................51
  3.6.                                                        Materializarea
  capitalului................................................................
  ..................52
        1.  Activele  imobilizate  -  plasamente  de   capital   pe   termen
           lung.................54
        2.  Active  circulante   -   plasamente   de   capital   pe   termen
           scurt....................57
          3.6.2.1.                        Valori                         de
             exploatare.....................................................
             ..............57
          3.6.2.2.Valori          realizabile           pe           termen
        scurt...............................................59
          3.6.2.3.                                        Disponibilităţile
societăţii............................................................60
CAPITOLUL 4  –  INDICATORII  DE  EFICIENŢĂ  A  UTILIZĂRII  CAPITALURILOR  ŞI
              IMPLICAŢIILE ACESTORA
  1. Indicatorii sau ratele de
     structură..............................................................
     .......62
           1. Rata de finanţare a activelor imobilizate pe seama
              capitalurilor
              permanente.....................................................
              .................................63
           2. Rata capacităţii de plată a circuitului de exploatare sau rata
              lichidităţii
              generale.......................................................
              ....................64
           3. Rata sau coeficientul de finanţare
              stabilă........................................66
           4. Rata capacităţii de plată imediată sau rata lichidităţii
              imediate........67
  2. Indicatorii de rentabilitate sau
     probabilitate.....................................................69
            1.          Ratele          de          rentabilitate          a
               societăţii....................................................
               69
     2.                Rata                de                 rentabilitate
        financiară........................................................70
CONCLUZII                                                                 ŞI
PROPUNERI...................................................................
..................73
ANEXE.......................................................................
................................................75
BIBLIOGRAFIE................................................................
......................................79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu