Cercetare de marketing din punctul de vedere al unei organizatii

                                   CUPRINS
Introducere    :    Justificarea    necesităţii    realizării     cercetării
   1. Ipotezele şi obiectivele cercetării
Ipotezele generale
Ipotezele statistice
Obiectivele cercetării
   2. Consideraţii privind aspectele calitative ale investigaţiei
        [pic]    Tipuri de investigaţii calitative, posibile pentru tema de
        cercetare aleasă
        [pic]    Exemplificare concretă a unei metode de analiză calitativă
        având în vedere tema aleasă
   3. Abordare practică, concretă a aspectelor calitativ-cantitative pe care
      le implică tema de cercetare
Tipul cercetării si metoda de obţinere a datelor primare
Consideraţii privind elaborarea chestionarului
Tipuri  de  întrebări  utilizate,  ordinea  de  aranjare   a   întrebărilor,
legăturile dintre întrebări ( schema ),  tipuri  de  scale  folosite  pentru
întrebări, forma finala a chestionarului
Consideratii metodologice privind eşantionarea
Populaţia cercetată şi mărimea acesteia
Stabilirea mărimii eşantionului
Alegerea unităţii de observare, de eşantionare şi de analiză
Alegerea metodei de eşantionare
Asigurarea reprezentativităţii eşantionului
Planificarea activităţii de teren. Validarea eşantionului
Măsuri  preconizate menite să conducă la reducerea  erorii  aleatoare  şi  a
erorilor sistematice
Analiza şi interpretarea datelor primare şi secundare
Statistica fiecărei întrebări
Estimarea parametrilor populaţiei pentru cele mai importante  variabile  ale
cercetării ( estimare punctuală şi prin intervale de încredere )
Grafice pentru statistica celor mai importante variabile
Testarea ipotezelor statistice ale cercetării cu diferite metode
Testarea diferenţelor dintre medii şi a diferenţelor dintre procente
Analiza legăturii dintre două variabile ( seturi de variabile relevante )
Tabele de contingenţă
Testul X2
Analiza asocierii dintre variabile
        3.8.1  Determinarea  diferiţilor  coeficienţi   de   corelaţie   şi
        indicarea semnificaţiei acestora
   4. Concluzii, propuneri
    Bibliografie
65 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu