CERCETAREA DE MARKETING

CUPRINS PROIECT:
      CERCETAREA DE MARKETING – ROL ŞI CONŢINUT
      Rolul şi conţinutul cercetărilor de marketing
      Procesul cercetării de marketing
        1. Descoperirea şi definirea problemei de cercetat;
        2. Stabilirea ipotezelor şi obiectivelor cercetării;
        3. Proiectarea, planificarea cercetării;
        4. Colectarea datelor;
        5. Pregătirea şi analiza datelor;
        6. Interpretarea datelor şi formularea concluziilor;
        7. Elaborarea raportului cercetării (vezi schemă).
      MĂSURAREA ŞI SCALAREA FENOMENELOR ÎN CERCETĂRILE DE MARKETING
        CercetăriLE exploratorii –
        METODE CALITATIVE DE STUDIERE A PIEŢEI
      Conţinutul şi scopul cercetărilor exploratorii
              OBSERVAREA – metodă A cercetăriI  dIRECTE
      EXPERIMENTUL ÎN  CERCETAREA DE MARKETING
Anchetele pe bază de sondaj
Proiectarea chestionarului
 Repere de bază privind chestionarul şi procesul de elaborare a unui
chestionar
Eşantionarea şi modalităţile de eşantionare
Determinarea dimensiunii  eşantionului
Analiza datelor în cercetările de marketing
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu