Comercializarea si promovarea unui circuit turistic din judetul Brasov

                 CUPRINS
Cuvânt
înainte.....................................................................
..................................    5
CAPITOLUL  I   PREZENTAREA   POTENŢIALULUI   TURISTIC   SPECIFIC   JUDEŢULUI
BRAŞOV………………………...............………………..……    7
      I.1. Localizarea si caracterizarea zonei……………………………………..      7
              I.1.1.  Aşezare  geografică,  suprafaţă,  populaţie………………………..
 7
                        I.1.2.             Economie,             industrie,
agricultură...................................................      7
             I.1.3. Prezentarea potenţialului turistic al
zonei.....................................      8
      I.2. Resurse turistice naturale………………………...…………………….    11
             I.2.1. Clima………………………………………………………….…    11
             I.2.2. Vegetaţia………………………………………………………...    11
             I.2.3. Relieful………………………………………...………………...    11
             I.2.4. Hidrografia……………………………………………...……….  14
      I.3. Resurse turistice antropice……………………………………….........    15
      I.4. Gradul de valorificare a   potenţialului  turistic…………………….......
   19
             I.4.1. Analiza  structurilor  turistice  existente  la  nivelul
judeţului……     19
             I.4.2. Previziunea circulaţiei turistice pentru numărul
             total de sosiri turişti……………………………………………………    24
             I.4.3. Previziunea circulaţiei turistice pentru numărul
                            total                de                înnoptări
turişti.....................................................................
.....    27
             I.4.4. Direcţii de valorificare a potenţialului turistic din
             judeţul Braşov…. ……………………………………………………..    29
             I.4.5. Promovarea potenţialului turistic  al  judeţului  Braşov
pe piaţa internă
             şi internaţinală…………………………………………………………    31
CAPITOLUL  II  PRODUSE  ŞI  SERVICII  TURISTICE  COMERCIALIZATE  ÎN  JUDEŢUL
BRAŞOV……………………………………………………..     32
     II.1. Forme de turism practicate…………………………………………....      32
             II.1.1. Turismul rural………………………………………………....      35
                 II.1.1.1. Forme de turism rural…………………………………….      37
             II.1.2. Turismul ecologic (ecoturismul) …………………………….       39
             II.1.3. Turismul cultural……………………………………………..       43
     II.2. Servicii turistice………………………………………………………      44
             II.2.1. Conceptul de serviciu…………………………………………      44
             II.2.2. Principalele grupe de servicii turstice şi
particularităţile lor…       45
             II.2.3. Modalităţile de clasificare a serviciilor
turistice……………..       46
             II.2.4. Servicii turistice de bază şi suplimentare…………………….
   47
             II.2.5. Structura consumului turistic pe principalele
             grupe de
servicii…...................................................................
.............     48
             II.2.6. Caracteristicile serviciilor turistice……….…………………...
   50
                        II.2.6.1. Principalele tipuri de
servicii………………………..       51
      II.3. Pachete turistice……………………………………………………..       55
CAPITOLUL III CIRCUIT TURISTIC “BUCUREŞTI – PREDEAL  –  BRAŞOV  –  SINAIA  –
BUCUREŞTI”- STUDIU DE CAZ……………….      63
     III.1. Desfăşurarea traseului pe zile………………………………………       63
     III.2. Calculaţia de preţ……………………………………………………      66
     III.3. Condiţtii de comercializare…………………...…………………….       68
     III.4. Procedee de promovare a circuitului turistic………………………        70
CONCLUZII…………………………………………………………        77
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………….        78

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu