Consecintele Unui Fenomen Socio Economic- Somajul la Nivel Motivatiei si Afectivitatii Adultilor si Tinerilor

                                         C U P R I N S
PARTEA ÎNTÂI
ARGUMENT .....................................................................................
Pag. 4
I. ŞOMAJUL......................................................................................
Pag. 5
I.1. Definire ........................................................................................
Pag. 5
I.2. Evoluţia preocupărilor faţă de şomaj .......................................
Pag. 6
I.3. Particularităţile şomajului..........................................................
Pag. 7
I.4.Şomajul–un fenomen psiho-socio-economic; cauze..................
Pag. 7
I.5. Multiplele consecinţe ale fenomenului .....................................
Pag. 8
I.6. Suportul social al şomajului......................................................
Pag. 9
II. T I N E R E ŢE A…………………………………......................
Pag. 10
II.1. Caracterizare generală .............................................................
Pag. 10
II.2. Dezvoltarea afectivităţii şi motivaţiei ......................................
Pag. 13
II.3. Integrarea socială a tinerilor ..................................................
Pag. 14
III. VÂRSTA ADULTĂ ..................................................................
Pag. 15
III.1. Caracterizare generală ..........................................................
Pag. 16
III.2. Afectivitatea şi motivaţia la adulţi ........................................
Pag. 19
III.3. Şomajul la vârsta adultă.........................................................
Pag. 20
IV. A F E C T I V I T A T E A .........................................................
Pag. 22
IV.1. Definire şi caracterizare generală...... ....................................
Pag. 22
IV.2. Proprietăţile proceselor afective............................................
Pag. 23
IV.3. Dimensiunile procesului emoţional........................................
Pag. 23
IV.4. Clasificarea trăirilor afective ................................................
Pag. 24
IV.4.1. Procesele afective primare.....................................................
Pag. 24
IV.4.2. Procesele afective complexe..................................................
Pag. 24
IV.4.3. Procesele afectiv superioare..................................................
Pag. 25
IV.5. Teorii ale emoţiei (afectivitaţii)……………………………
V. M O T I V A Ţ I A ........................................................................
Pag. 26
Pag. 28
V.1. Definire şi caracterizare generală ...........................................
Pag. 28
V.2. Funcţiile motivaţiei ..................................................................
Pag. 29
V.3. Modalităţi şi structuri ale motivaţiei .......................................
Pag. 30
V.4. Caracteristicile proprii ale motivaţiilor..................................
Pag. 33
V.5. Teorii ale motivaţiei..................................................................
Pag. 34
V.6. Formele motivaţiei....................................................................
Pag. 34
V.7. Motivele principale ale activităţii umane………..………….
Pag. 36
                
                           PARTEA A DOUA
I.METODOLOGIA CERCETĂRII....................................Pag.40
I.1. Obiectivele cercetării.................................................................
Pag. 40
I.2. Ipoteze...................……………………………………………..
I.3. Design.....................…………………………………………….
Pag. 40
Pag. 40
I.4. Eşantionare.................................................................................
Pag. 40
I.5.Probele psihologice utilizate......................................................
Pag. 40
I.5.1. Chestionarul de maturitate afectivă.........................................
Pag. 44
I.5.2. Chestionarul de structură motivaţională a personalităţii.......
Pag. 45
I.5.3. Chestionarul de anxietate Castaneda......................................
I.5.4. Chestionarul de personalitate S. P. 13……………………….
Pag. 47
Pag. 47
I.6. Strategia cercetării.....................................................................
Pag. 48
II. PREZENTAREA, PRELUCRAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR........................................................................................
Pag. 49
II.1. Efectele şomajului asupra afectivităţii...................................
Pag. 49
II.1.1. Particularităţi ale afectivităţii la şomerii tineri.....................
Pag. 49
II.1.2. Particularităţi ale afectivităţii la şomerii adulţi.....................
Pag. 51
II.2. Efectele şomajului aupra motivaţiei....…...............................
Pag. 53
II.2.1. Particularităţi ale motivaţiei la tinerii şomeri........................
Pag. 53
II.2.1.1. Analiza rezultatelor la chestionarul de structură motivaţională a personalităţii (la tineri)...........................................
Pag. 53
II.2.1.2. Analiza rezultatelor la chestionarul de anxietate Castaneda (la tineri)……………………………………………
Pag. 56
II.2.2. Particularităţi ale motivaţiei la adulţii şomeri........................
Pag. 58
II.2.2.1. Analiza rezultatelor la chestionarul de structură motivaţională a personalităţii (la adulţi)............................................
Pag. 58
II.2.2.2. Analiza rezultatelor la chestionarul de anxietate Castaneda (la adulţi)....................................................................…...
II.2.3 Analiza rezultatelor la chestionarul de personalitate S. P. 13 (la tineri)……………………………………………………….
II.2.4. Analiza rezultatelor la chestionarul de personalitate S. P. 13 (la adulţi)…………………………………………
Pag. 59
Pag. 60
Pag. 61
CONCLUZII  ŞI  PERSPECTIVE.................................................
Pag. 63
B I B L I O G R A F I  E .................................................................
Pag. 65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu