CONSTRUIREA UNUI PORTOFOLIU INVESTITIONAL - Mediul investitional

CUPRINS
                      CAPITOLUL I. MEDIUL INVESTIŢIONAL
      1. DEFINIŢIA INVESTIŢIEI
      1.2 CONCEPTUL DE INVESTIŢIE
     3. CARACTERISTICILE INVESTIŢIILOR
     4. CLASIFICĂRI ALE INVESTIŢIILOR
      1.5 CONCEPTUL DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ A INVESTIŢIILOR
     6. RISCUL INVESTIŢIONAL
   7. EFECTELE INVESTIŢIEI
   8. CRITERIILE DE ALEGERE ALE DECIZIE INVESTIŢIONALE
                                   CAPITOLUL II. METODE DE CONSTRUIRE A
UNUI PORTOFOLIU INVESTIŢIONAL
      2.1 INTRODUCERE
   2.2 Profitul aşteptat şi riscul pentru un portofoliu de două investiţii
   2.3 PROFITUL AŞTEPTAT ŞI RISCUL PENTRU  UN  PORTOFOLIU  FORMAT  DIUN  MAI
MULTE INVESTIŢII
      2.4 FRONTIERA EFICIENTĂ
   2.5 CURBELE DE INIDFERENŢĂ ALE INVESTITORULUI ŞI PORTOFOLIULUI OPTIM
      2.6 APLICAREA  ÎN  PRACTICĂ  A  MODELULUI  MARKOWITZ  DE  SELECTARE  A
PORTOFOLIULUI
   2.8 MODELUL CÂMP  SAU CAPITAL ASSENT PRINCING MODEL
                                             CAPITOLUL III.
ASPECTE DECIZIONALE ÎN CONSTRUIREA UNUI PORTOFOLIU OPTIM,  DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL RISCULUI
    3.1 INTRODUCERE
    3.2 DIVERSIFICARE. RISCUL PORTOFOLIULUI
    3.3 PORTOFOLIU FORMAT DIN 2 ACTIVE CU RISC
    3.4. ALOCAREA  ACŢIUNILOR,  OBLIGAŢIUNILOR  ŞI   A  ACERTIFICATELOR  DE
DEPOZIT
    3.5 MODELUL DE SELECŢIE AL LUI MARKOWITZ
    3.6 PROPRIETATEA (TEOREMA) DE SEPARARE
3.7 PORTOFOLII OPTIME CU RESTRICŢII ASUPRA ACTIVULUI FĂRĂ RISC
                                  CAPITOLUL IV.
 APLICAŢIE. APLICAREA MODELULUI MARKOWITZ DE SELECTARE A PORTOFOLIULUI
      4.1 ENUNŢUL APLICAŢIEI
      4.2.  MODELAREA MATEMATICĂ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu