Contabilitate Financiara a Cheltuielilor si Veniturilor

CUPRINS
CAPITOLUL I    6
ASPECTE TEORETICE PRIVIND CHELTUIELILE ŞI VENITURILE    6
I.1 Definirea noţiunilor de cheltuieli, costuri şi consumaţiuni de valori    6
I.2 Clasificarea cheltuielilor    7
I.3 Definirea noţiunii de venituri    8
I.4 Clasificarea veniturilor    9
I.5 Noţiunea de rezultat financiar final    10
CAPITOLUL II    12
PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITĂŢILE    12
ECONOMICO - FINANCIARE LA SOCIETATEA GABISTEL S.R.L.    12
II.1 Prezentarea generală a unităţii GABISTEL S.R.L.    12
II.2 Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari    13
II.3. Structura organizatorică şi funcţională    16
II.4. Atribuţiile resortului contabilitate în domeniul    17
cheltuielilor şi veniturilor    17
CAPITOLUL III    19
REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A CHELTUIELILOR AGENŢILOR ECONOMICI    19
III.1. Purtători primari de informaţii privind cheltuielile de producţie    19
III.2. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor de exploatare    22
III. 2. 1. Cheltuieli cu materii prime şi materiale    22
III. 2. 2. Cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi    26
III. 2. 3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi    28
III. 2. 4. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate    33
III. 2. 5. Cheltuieli cu personalul    34
III. 2. 6. Alte cheltuieli de exploatare    36
III. 2. 7. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele    37
III.3. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor financiare    40
III.4. Reflectarea în contabilitate a cheltuielilor excepţionale    45
CAPITOLUL IV    48
REFLECTARE ÎN CONTABILITATE A VENITURILOR    48
IV.1. Purtători primari de informaţii privind veniturile    48
IV.2. Reflectarea în contabilitate a veniturilor din exploatare    48
IV.3. Reflectarea în contabilitate a veniturilor financiare    58
IV.4. Reflectarea în contabilitate a veniturilor excepţionale    65

CAPITOLUL V    69
CONTABILIZAREA REZULTATULUI FINANCIAR FINAL    69
V.1. Închiderea conturilor de venituri    69
V.2. Închiderea conturilor de cheltuieli    71
V.3. Determinarea şi reflectarea în contabilitate    72
a rezultatului financiar final    72
V.4. Analiza economică a rezultatului financiar final    76
BIBLIOGRAFIE    81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu