contabilitatea capitalurilor proprii +studiu caz

                                 INTRODUCERE
CAPITOLUL  1.Capitalul  propriu-Componentă  a  surselor   de   finanţare   a
întreprinderii
1.1. Definiţii privind capitalurile.
             CAPITOLUL 2.  Contabilitatea capitalurilor proprii
2.1.Conţinutul capitalurilor proprii
         2.1.1Definiţii.
2.2.Contabilitatea operaţiilor privind majorarea capitalului social
2.2.1. Contabilitatea operaţiilor privind creşterea capitalului social  prin
aporturi noi în numerar.
2.2.2. Contabilitatea operaţiilor privind creşterea capitalului social  prin
aporturi noi în natură.
2.2.3. Contabilitatea operaţiilor privind creşterea capitalului social  prin
operaţii interne.
2.2.4. Contabilitatea operaţiilor privind majorarea capitalului social  prin
convertirea unor angajamente financiare în acţiuni.
              2.3Contabilitatea  operaiilor  privind  reducerea  capitalului
social
2.3.1.  Contabilitatea  reducerii   capitalului   social   prin   acoperirea
pierderilor.
2.3.2 Reducerea capitalului  social  prin  rambursarea  către  asociaţi  sau
acţionari
     2.3.2.1 Primele legate de capital
          2.3.2.2 Rezervele
        2.3.2.4 Rezervele  din reevaluare
          2.3.2.5 Rezultatul reportat
            2.3.2.6 Rezultatul exerciţiului
2.4 Organizarea contabilităţii capitalurilor
     2.4.1.Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii capitalurilor
 2.4.2.Documentele justificative şi  evidenţa operativă a capitalurilor.
 2.5.Conturile utilizate în organizarea contabilităţii capitalurilor
CAPITOLUL 3. Constituirea capitalului propriu
3.1.Contabilitatea capitalului propriu
3.2.Contabilitatea primelor legate de capital
3.3.Contabiltiatea rezervelor din reevaluare
3.4.Contabilitatea Rezervelor
3.5.Contabilitatea Rezervelor din conversie
      3.6.Contabilitatea rezultaului reportat
3.7.Contabilitatea rezultatului exerciţiului
                         CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ
   CONTABILITATEA CAPITALURLOR PROPRII ŞI ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-
                        FINANCIARI LA SC PANFOOD SRL
   4.1.Prezentarea societăţii  SC Panfood  SRL
 4.2. Studiu de caz -Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Panfood SRL
       4.2.1.Operatii privind capitalul social
       4.2.1.1. Constituirea capitalului social
         4.2.1.2. Majorarea capitalului social
       
 4.1.2.3. Diminuarea capitalului social
 
 4.2.2. Operaţii privind primele legate de capital
 4.2.2.1. Primele de emisiune
 4.2.2.2. Primele de fuziune
 
 4.2.2.3. Primele de aport
       4.2.3. Operaţii privind rezervele din reevaluare
 4.2.4. Operatii privind rezervele
 4.2.4.1. Rezerve legale
 4.2.4.2. Rezerve pentru actiuni proprii
 4.2.4.3. Rezerve statutare sau contractuale
 4.2.4.4. Alte rezerve
  4.2.5. Operatii privind rezultatul reportat
 4.2.5.1. Pierderea reportată
 
 4.2.6.2. Profitul reportat
           4.3 Analiză economico -  financiară la SC Panfood SRL
      4.4. Analiza pe baza contului de profit şi pierdere
4.4.1. Analiza în dinamică a rezultatelor S.C. Panfood S.R.L.
       4.4.2. Analiza cifrei de afaceri
4.4.3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune
4.4.4. Analiza ratelor de rentabilitate
       4.4.5. Analiza capacităţii de autofinanţare
Concluzii
          BIBLIOGRAFIE
Pagini 47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu