CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU MARFURILE

CUPRINS
CUPRINS    1
CAPITOLUL I    2
STRUCTURA CHELTUIELILOR ÎN CONTABILITATEA FINANCIARĂ    2
1.1. Procesele economice care angajează cheltuieli    3
1.2. Organizarea contabilităţii cheltuielilor    4
1.3. Documentele utilizate    12
CAPITOLUL 2    15
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR    15
2.1. Noţiuni generale    15
2.2. Cheltuielile în raport cu natura lor economică     16
2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare    16
2.2.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare    28
2.2.3. Contabilitatea cheltuielilor extraordinare    32
2.2.4. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizările şi provizioanele    32
2.2.5. Cazuri particulare privind contabilizarea unor cheltuieli complexe    33
2.3. Delimitări şi structuri contabile privind mărfurile    34
2.4. Organizarea contabilităţii mărfurilor    36
CAPITOLUL 3    46
PARTICULARITĂŢI ALE CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR CU MĂRFURILE LA SC GABRIELA  SRL    46
3.1. Datele de identificare şi obiectul de activitate al firmei    46
3.2. Organizarea activităţii    46
3.3. Contabilitatea cheltuielilor cu mărfurile    47
CAPITOLUL IV  CONCLUZII    56
anexe……………………………………………………………………………………….58
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………………….59

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu