CONTABILITATEA CREANTELOR SI DATORIILOR PRIVIND PERSONALUL, ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA

    Introducere
    Cap.I   Delimitări  si  fundamente  teoretice  privind   datoriile   si
creanţele salariale si sociale
    1.1. Delimitări şi structuri privind decontările cu terţii
    1.2. Referenţialul contabil. Standarde  şi  reglementari  contabile  in
domeniu
    1.2.1. Normalizarea şi armonizarea internaţională. IAS  19  Beneficiile
angajatilor
    Cap.II  Aspecte privind organizarea contabilităţii salariilor
    2.1. Noţiuni şi calculaţie privind salariile  şi  contribuţiile  asupra
acestora
    2.1.1. Structura salariului
    2.1.2. Reţineri din salarii
    2.1.3.  Impozitul pe veniturile din salarii
    2.1.4.  Alte reţineri din salarii
    2.1.5. Contribuţii aferente salariilor suportate de angajator
    2.2. Bazele organizării contabilităţii salariilor şi  a  contribuţiilor
asupra acestora
    2.3. Documentarea operaţiunilor privind salariile
    Cap III   Contabilitatea  drepturilor  salariale  şi  a  contribuţiilor
asupra acestora
    3.1. Operaţiuni privind salariile şi decontarea lor cu personalul
    3.2  Operaţii privind contribuţiile asupra salariilor
    Cap IV Aspecte privind informatizarea contabilităţii
    4.1. informatizarea generală
    4.2. aplicaţia informatica privind salariile
    Concluzii
Pagini 39

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu