Contabilitatea decontarilor cu personalul, asigurarile sociale de sanatate si de somaj

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările sociale  de  sănătate
şi de şomaj
                                 INTRODUCERE
                                1 CAPITOLUL I
   1.  Structura organizatorică a S.C. ZAHĂRUL S.A. Podari
      1.1.  Organizarea structurală a S.C. ZAHĂRUL S.A. Podari
      1.1.1.  Conceptul de structură organizatorică. Elemente de bază
      1.1.2.  Organigrama S.C. ZAHĂRUL S.A. Podari
      1.1.3.  Caracteristica forţei de muncă a S.C. ZAHĂRUL S.A. Podari
                               2 CAPITOLUL II
      2.  Fundamentarea teoretică a decontărilor cu personalul, asigurările
           sociale, asigurări sociale de sănătate şi de şomaj.
        2.1.    Concepte   de  datorii  şi   creanţe   privind   personalul,
asigurările sociale,                        asigurările sociale de  sănătate
şi de şomaj
      2.1.1.  Definirea creanţelor si datoriilor
      2.1.2.  Operaţiile de decontare ce se creează în legătură cu
personalul
2.1.3. Operaţiile de decontare privind asigurările şi protecţia socială
      2.2.  Structura datoriilor şi creanţelor privind personalul ,
        asigurările        sociale, asigurările sociale de sănătate şi de
        şomaj
      2.2.1.  Structura veniturilor salariale
      2.2.2.  Sursele de constituire a fondurilor asigurărilor sociale
      2.2.2.1.  Sursele de constituire a asigurărilor sociale
      2.2.2.2.  Persoanele cuprinse  în asigurările sociale
      2.2.3.  Sursele de constituire a fondurilor  asigurărilor  sociale  de
           sănătate
       2.2.3.1.   Sursele  de  constituire  a  fondurilor  asigurărilor   de
sănătate
      2.2.3.2.  Persoanele cuprinse în asigurările sociale de sănătate
      2.2.3.3.  Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor
      2.2.4.  Structura şi  cuantumul  ajutorului  de  şomaj.  Acordarea  şi
         încetarea                     dreptului de şomaj
      2.2.4.1.  Structura şi cuantumul ajutorului de şomaj
    2.2.4.2.  Acordarea şi încetarea dreptului de şomaj
      2.3.   Reglementări  contabile  armonizate  cu  Directiva  a  IV-a   a
        Comunităţii                                        Economice  şi  cu
        Standardele Internaţionale de Contabilitate
      2.3.1.  Armonizarea şi normalizarea sistemului contabil  cu  Directiva
         a IV-a  C.E.E. şi cu  S.I.C.
      2.3.2.  Normalizarea sistemului contabil pe baza programului  elaborat
          de    Comitetul  Internaţional  de  Standarde   Contabile   (IASC)
          International Accouniting   Standards  Committee
      2.3.3.  Organizarea şi conducerea contabilităţii  financiare  în  ţara
noastră
      2.4.  Sistemul de documente utilizate în  decontările  cu  personalul,
               asigurările sociale,  asigurările  sociale  de  sănătate  şi
        şomaj
       2.4.1.   Sistemul  de  documente  privind  evidenţa  decontărilor  cu
personalul
 2.4.2.  Sistemul de documente privind evidenţa decontărilor cu  asigurările
         sociale, asigurările sociale de sănătate şi de şomaj
                                CAPITOLUL III
      3. Contabilitatea decontărilor  cu  personalul,  asigurările  sociale,
        asigurările  sociale de sănătate şi de şomaj
      3.1.  Contabilitatea datoriilor şi creanţelor cu personalul
        3.1.1.   Aspecte   generale   privind   organizarea   contabilităţii
        decontărilor cu   personalul
       3.1.2.    Aspecte   generale   privind   organizarea   contabilităţii
        decontărilor cu    asigurările  sociale,  asigurările   sociale  de
        sănătate şi şomaj
     3.2.  Reflectarea în contabilitate a datoriilor şi  creanţelor  privind
            personalul,  asigurările   sociale,  asigurările    sociale   de
          sănătate şi şomaj
      3.2.1.  Organizarea contabilităţii decontărilor cu personalul
      3.2.2.  Organizarea contabilităţii  decontărilor  privind  asigurările
            şi     protecţia socială
      3.2.2.1.  Organizarea contabilităţii decontărilor privind  asigurările
           sociale, asigurările sociale de sănătate
      3.2.2.2.  Organizarea contabilităţii decontărilor privind ajutorul  de
şomaj
       3.2.2.3.   Organizarea  contabilităţii  decontărilor   privind   alte
            datorii şi   creanţe cu bugetul asigurărilor sociale
                                CAPITOLUL IV
      4.  Analiza costurilor cu beneficiile angajaţilor
      4.1.  Analiza situaţiei generale a costurilor cu salariile
      4.1.1.  Influenţele factorilor  care  determină  mărimea  fondului  de
salarii
      4.2.  Eficienţa utilizării fondului de salarii la  S.C.  ZAHĂRUL  S.A.
Podari
      4.3.  Analiza corelaţiei dintre creşterea  productivităţii  muncii  şi
        creşterea    salariului brut
       58 pagini
-----------------------
2

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu