Contabilitatea decontarilor cu personalul si cu bugetele de asigurari si protectie sociala

CUPRINS
Capitolul 1. Reglementări juridice actuale privind contabilitatea decontărilor cu personalul şi cu bugetele de asigurări şi protecţie socială............................................................................               2
Capitolul 2. Structura datoriilor şi creaţelor privind personalul şi bugetele
    de asigurări şi protecţie socială......................................               7   
     2.1.    Cheltuieli salariale suportate  de către angajatori ...                7
    2.1.1. Contribuţia entităţii la asigurările sociale..........             10
    2.1.2. Contribuţia entităţii la fondul de şomaj ............             13
    2.1.3. Contribuţia entităţii la fondul de asigurări sociale de
        sănătate .............................................................             15
    2.1.4. Contribuţia pentru concediile şi indemnizaţiile de
        asigurări sociale de sănătate..............................             17
    2.1.5. Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli
        profesionale........................................................            18
    2.1.6. Comisionul datorat Inspectoratului Teritorial de
        Muncă................................................................            20
     2.2.        Reţineri din salarii suportate de către angajaţi.........            20
     2.3.     Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
            sănătate.....................................................................            22
       
Capitolul 3. Determinarea salariului impozabil şi a impozitului pe venitul 
        din salarii.......................................................................           27
    3.1.      Determinarea salariului impozabil ...........................           27
    3.2.      Determinarea  impozitului pe venitul din salarii.......          28
Capitolul 4. Documente privind evidenţa salariilor............................          31
Capitolul 5. Conturi utilizate pentru înregistrarea operaţiunilor privind
        salariile............................................................................         34
Capitolul 6. S.C.AVICOLA BRAŞOV SA
    6.1.         Prezentarea generală a societăţii...............................          39
6.2.         Modelul de organizare pe compartimente.................          41
Capitolul 7. Studiu de caz...................................................................          43
        Evidenţa decontărilor cu  personalul
Bibliografie .........................................................................................          51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu