Contabilitatea importului de marfuri pe cont propriu

                                                         Cuprins
1. INTRODUCERE   4
1.1. Tipuri de societăţi de comerţ
           exterior.........................................................
           ........6
1.2. Trăsăturile economico – financiare ale activităţii de comerţ
exterior...............12
2. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII SOCIETĂŢILOR DE COMERŢ EXTERIOR
14
2.1. Sistemul de contabilitate al societăţilor de comerţ
           exterior..............................14
2.1.1 Definirea  sistemului de
           contabilitate....................................................
           ..........14
2.1.2. Trăsăturile sistemului de
           contabilitate....................................................
           ........15
2.1.3. Structura sistemului de
           contabilitate....................................................
           ..........20
2.1.4  Funcţia financiar - contabilă a societăţilor de comerţ
           exterior.......................32
3. CONTABILITATEA IMPORTULUI DE MĂRFURI      33
3.1 Structuri privind importul de
           mărfuri..........................................................
           .......33
3.2 Contabilitatea importului de mărfuri pe cont
           propriu........................................34
3.2.1 Regimul economico-
           financiar........................................................
           .................34
3.2.2. Structura cheltuielilor şi
           veniturilor......................................................
           .........40
3.2.3 Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu cu plata la
           vedere........41
3.2.3.1. Contabilitatea operaţiunilor privind importul de mărfuri pe cont
propriu cu plata la
vedere......................................................................
....................................44
3.2.4.Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu pe credit
           comercial......66
3.2.4.1. Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu  pe credit
comercial pe termen
scurt.......................................................................
.......................................67 3.2.4.2 Contabilitatea
operaţiunilor privind importul de mărfuri pe cont propriu pe credit
comercial pe termen
scurt.......................................................................
.....69
3.2.4.3 Contabilitatea importului de mărfuri pe cont propriu pe credit
comercial pe termen mediu şi
lung........................................................................
........................75
3.2.4.4. Contabilitatea operaţiunilor privind importul de mărfuripe cont
propriu pe credit comercial pe termen mediu şi
lung.....................................................................76
3.3 Contabilitate provizioanelor specifice importului de mărfuri pe cont
           propriu...87
4. STUDIU DE CAZ 89
4.1 Profilul
           firmei...........................................................
           ..........................................89
4.2
           Exemplificare............................................................
           .........................................91
5. CONCLUZII     101
BIBLIOGRAFIE     105

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu