Contabilitatea in contextul deconectarii de fiscalitate

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 3
MOTIVAŢIA , IMPORTANŢA  ŞI  METODOLOGIA CERCETĂRII      4
ABREVIERI   6
LISTA TABELELOR  8
Cap.1   EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR NAŢIONALE DIN 1990 PÂNA AZI 9
1.1 CONTABILITATEA – GHID AL  ENTITĂŢII  ECONOMICE      9
1.2  DEFINIREA CONTABILITĂŢII     10
1.3   EVOLUŢIA CONTABILITAŢII ROMÂNEŞTI DIN 1990 PANA AZI    12
Cap.2 PRACTICILE CONTABILE SUB INFLUENŢA REGLEMENTĂRILOR  NAŢIONALE     19
2.1  TENDINŢE  ACTUALE  ALE  REGLEMENTĂRILOR  NAŢIONALE 19
  2.1.1 CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA REGLEMTĂRILOR 19
  2.1.2  EVOLUŢIA  REGLEMENTĂRILOR  DIN  ROMÂNIA  21
2.2  PRACTICILE CONTABILE ÎN RAPORT  CU  REGLEMENTĂRILE ACTUALE    28
  2.2.1  PRACTICILE CONTABILE ÎN GENERAL     28
  2.2.2 PRACTICILE ŞI OPŢIUNILE CONTABILE PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI
  NECORPORALE    30
  2.2.3 PRACTICILE  ŞI  OPŢIUNILE  CONTABILE  PRIVIND  STOCURILE   36
  2.2.4  PRACTICILE  ŞI OPŢIUNILE CONTABILE PRIVIND IMPOZITAREA REZULTATELOR
  38
  2.2.5 PRACTICILE ŞI OPŢIUNILE CONTABILE PRIVIND COSTURILE ÎNDATORĂRII  40
2.3  RAPORTUL     CONTABILITATE     FISCALITATE   41
  2.3.1  CONCEPTUL DE FISCALITATE 41
  2.3.2  RAPORTUL  FISCALITATE CONTABILITATE 43
  2.3.3    FISCALITATEA ÎN ROMÂNIA     46
Cap.3   RAPORTĂRILE  FINANCIARE  ÎN  RAPORT   CU  DECONECTAREA     49
CONTABILITĂŢII  DE  FISCALITATE   49
3.1 DECONECTAREA CA  ŞI CONCEPT   49
  3.1.1 CONCEPTUL  DE  DECONECTARE     49
  3.1.2 DECONECTAREA ÎN SISTEMUL ROMÂNESC    53
3.2 SITUAŢIILE FINANCIARE CONFORME CU SISTEMUL CONTABIL DIN ROMÂNIA  ŞI
NORMELE  INTERNAŢIONALE     54
  3.2.1 SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE ÎN CADRUL ENITĂŢILOR
  ECONOMICE 54
  3.2.2 PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE CONFORM REGLEMNTĂRILOR DIN
  ROMÂNIA   59
  3.2.3  RAPORTAREA FINANCIARĂ CONFORM NORMELOR INTERNAŢIONALE     62
3. 3  DECONECTAREA  ŞI SITUAŢIILE   FINANCIARE    65
  3.3.1 IFRS ŞI ROLUL LOR ÎN PROCESUL DECONECTĂRII      65
  3.3.2    INFLUENŢA DECONECTĂRII ASUPRA   RAPORTĂRILOR FINANCIARE 66
Cap.4   STUDIU DE CAZ  68
4.1 STUDIUL DE CAZ   - COMPLETARE  A  ABORDĂRII   TEORETICE  68
4.2  AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE  ÎNTRE CELE DOUĂ SITUAŢII   ALE
CONTABILITĂŢII FAŢĂ DE FISCALITATE     70
  4.2.1 CAZUL 1 – PRACTICA CONTABILĂ ADOPTATĂ DE ENTITATE SE REALIZEAZĂ
  CONFORM NORMEI  PREVAZUTE DE CODUL FISCAL  71
  4.2.2 CAZUL  2 – ENTITATEA ECONOMICĂ RESPECTĂ METODA DE AMORTIZARE
  PRECIZATĂ  DE  CODUL FISCAL  DAR NU ŞI  DNF     73
  4.2.3 CAZUL 3  – UTILIZAREA METODEI DE AMORTIZARE  DEGRESIVĂ  AD1 CU O DNF
    DE 20 ANI    76
  4.2.4 CAZUL 4  – METODA DE AMORTIZARE ACCELERATĂ  CU O DNF   DE 20 ANI 80
  4.2.5  CAZUL 5  – METODA ÎNSUMĂRII  ANILOR  DE VIAŢĂ  UTILI ŞI DNF   DE 10
   ANI      82
4.3   DEPRECIEREA ACTIVELOR  IMOBILIZATE CORPORALE      85
4.4  METODE DE EVALUARE A STOCURILOR LA IEŞIREA DIN  GESTIUNE      89
  4.4.1 EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIREA DIN GESTIUNE CONFORM METODEI FIFO
  90
  4.4.2 EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIREA DIN GESTIUNE CONFORM METODEI LIFO
  93
  4.4.3 EVALUAREA STOCURILOR LA IEŞIREA DIN GESTIUNE CONFORM METODEI CMP 95
4.5   IMPOZITAREA REZULTATELOR    97
  4.5.1 IMPOZITUL CURENT    98
  4.5.2  IMPOZITUL AMÂNAT   100
4.6 COSTURILE ÎNDATORĂRII   107
  4.6.1 TRATAMENTUL DE BAZĂ VERSUS  TRATAMENTUL ALTERNATIV  AL COSTURILOR
  ÎNDATORĂRII    107
Cap. 5  CONCLUZII  GENERALE AFERENTE LUCRĂRII     111
BIBLIOGRAFIE     114

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu