CONTABILITATEA SI FISCALITATEA SALARIILOR

CUPRINS
Capitolul 1 : Salariul – aspecte contabile, fiscale si juridice
........................................ pag. 2
1.1. ForTa de muncă- importanTă, salariul nominal, salariul real
................. pag. 2
1.2. Cadrul reglementar si doctrinar privind salariile
.................................. pag. 4
1.3. Structura drepturilor salariale
............................................................... pag. 7
1.4. Avantaje acordate salariaTilor angajaTi cu carte de muncă
................... pag. 9
Capitolul 2 : Contabilitatea si fiscalitatea salariilor
........................................................... pag. 13
2.1. Calculul venitului salarial lunar impozabil
............................................ pag. 13
2.2. Documente specifice utilizate pentru determinarea salariilor
............... pag. 14
2.3. Conturi utilizate pentru înregistrarea salariilor
...................................... pag. 15
2.4. Contabilitatea reTinerilor din salarii
....................................................... pag. 16
2.5. Contabilitatea contribuTiilor angajatorilor la bugetul de stat si
bugetele
asigurărilor sociale si ale fondurilor speciale
......................................... pag. 18
2.6. ObligaTiile declarative ale angajatorului
............................................... pag. 21
2.7. Regimul contabil si fiscal al indemnizaTiilor acordate pentru
concediile medicale
............................................................................
.... pag. 22
2.7.1. Concediul si indemizaTia pentru incapacitate
temporară de muncă
..................................................................... pag.
22
2.7.2. Concediile si indemnizaTiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor
si recuperarea capacitaTii de muncă
............................................. pag. 23
2.7.3. Concediul si indemnizaTia pentru îngrijirea copilului bolnav .....
pag. 23
2.7.4. Concediul si indemnizaTia de maternitate
................................... pag. 24
Capitolul 3 : Studiu de caz la SC ROMLELIE SRL
........................................................... pag. 25
3.1. Prezentarea societăTii comerciale
............................................................ pag. 25
3.2. Contabilitatea salariilor la SC ROMLELIE SRL
................................... pag. 26
3.2.1. AplicaTie privind acordarea salariilor
........................................... pag. 28
3.2.2. AplicaTie privind Concediul de odihnă
......................................... pag. 30
3.2.3. AplicaTie privind acordarea indemnizaTiei de incapacitate
temporară de muncă
..................................................................... pag.
32
3.2.4. AplicaTie privind acordarea indemnizaTiei asociatului unic .........
pag. 36
Concluzii si recomandări
............................................................................
..............................pag. 39
Bibliografie selectivă
............................................................................
....................................pag 41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu