CONTABILITATEA SI FISCALITATEA STOCURILOR DE MARFURI

CUPRINS
Preliminarii : Stocurile si importanTa lor în activitatea
firmei............................................. ... pag. 1
Capitolul 1 : NoTiuni generale privind stocurile de mărfuri
................................................... pag. 2
1.1. Delimitări si structuri privind stocurile
................................................. pag. 2
1.2. Delimitări si structuri privind stocurile de mărfuri
............................... pag. 3
1.3. Evaluarea stocurilor de mărfuri
............................................................. pag. 4
1.3.1. Evaluarea mărfurilor la data intrării în entitate
.......................... pag. 4
1.3.2. Evaluarea mărfurilor cu ocazia inventarierii si la închiderea
exerciTiului
financiar...................................................................
..pag. 4
1.3.3. Evaluarea mărfurilor la iesirea din
patrimoniu.............................pag. 5
1.4. PreTurile utilizate în evaluarea
măfurilor.......................................................pag. 6
1.5. Metode de organizare a contabilităTii
mărfurilor...........................................pag. 6
1.6. Organizarea evidenTei operative si a contabilităTii analitice a
mărfurilor.....pag. 8
1.7. Sistemul de documente folosite în circulaTia
mărfurilor................................pag. 9
Capitolul 2 : Contabilitatea si fiscalitatea stocurilor de mărfuri
..............................................pag. 12
2.1. Contabilitatea sintetică a
mărfurilor.............................................................pag.
12
2.2. Reflectarea în contabilitate a reducerilor comerciale si
financiare............ ...pag. 13
2.3. OperaTii contabile în cazul utilizării inventarului
permanent........................pag. 14
2.4. OperaTii contabile în cazul utilizării inventarului
intermitent........................pag. 15
2.5. OperaTii contabile privind
mărfurile..............................................................pag.
16
2.5.1. Mărfuri evaluate si înregistrate la cost de
achiziTie........................pag. 16
2.5.2. Marfuri evaluate si înregistrate la preTul de vânzare
cu
amănuntul...................................................................
...............pag. 16
2.5.3. Mărfuri comercializate la preT cu
ridicata......................................pag. 17
2.6. Vânzarea produselor finite prin magazinele
proprii.....................................pag. 18
2.7. Importul de
mărfuri.....................................................................
..................pag. 21
2.8. Exportul de
mărfuri.....................................................................
..................pag. 22
2.9. Mărfuri vândute în regim de
consignaTie......................................................pag. 22
2.10. Vânzare-cumpărare cu plata în
rate............................................................pag. 23
2.11. Contabilitatea mărfurilor aflate la
terTi.......................................................pag. 26
2.11.1. Mărfuri recepTionate si lăsate în custodia
furnizorilor.................pag. 26
2.11.2. Contabilitatea mărfurilor trimise spre prelucrare la
terTi.............pag. 28
2.11.3. Contabilitatea mărfurilor trimise la
recondiTionare.....................pag. 29
2.12. Mărfuri primite cu titlu gratuit sau prin
donaTie........................................ pag. 30
2.13. Alte aspecte privind fiscalitatea
stocurilor............................................... pag. 30
Capitolul 3 : Studiu de caz la SC RICAMBI SRL
..................................................................pag. 32
3.1. Prezentarea
societăTii..................................................................
..................pag. 32
3.2. Reflectarea în contabilitatea firmei RICAMBI SRL a operaTiunilor
legate de
mărfuri.....................................................................
.......................pag. 33
Concluzii si recomandări
............................................................................
................................pag. 39
Bibliografie selectivă
............................................................................
.......................................pag 41

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu