Contabilitatea si gestiunea rezultatului intreprinderii.Recunoasterea si evaluarea veniturilor si cheltuielilor

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I - STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE
SPECIALITATE     4
  1.ARIE DE APLICABILITATE. DEFINIŢII ŞI CONCEPTE CHEIE PRIVIND
  RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR    4
  2.REFERENŢIALUL CONTABIL IAS 18”VENITURI DIN ACTIVITĂŢI CURENTE”.STANDARDE
  ŞI REGLEMENTĂRI CONTABILE ÎN DOMENIU.      7
  3. RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR. PRINCIPIILE ŞI
  REGULILE EVALUĂRII.  ….19
  4.TRATAMENTE ŞI PRACTICI CONTABILE   23
    5.ANALIZA FINANCIARĂ A CHELTUIELILOR ÎNTREPRINDERII………........29
CAPITOLUL II - CONTRIBUŢII PERSONALE.PROIECT DE PERFECŢIONARE ŞI
APROFUNDARE 32
CONCLUZII...................................................................
...................................................38
ANEXĂ
BIBLIOGRAFIE     45
Prezentare power point

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu