Controlul Financiar Propriu - Forma a Controlului Efectuat in Cadrul Institutiilor Publice

CUPRINS
                                                                      Pagina
                                  Introducere………………………………………………………………….....4
             Capitolul I.  Conceptul de control şi audit ………………………………......6
                         1.1. Conceptul de control…………………………………………………….....6
       1. Definirea conceptului de control………………………………........6
           1.1.2. Controlul – funcţie eficientă a managementului…………………....7
       1.1.3. Rolul, obiectul şi funcţiile controlului……………………………...9
                           1.1.4. Formele controlului………………………………………….……..12
                           1.2. Conceptul de audit………………………………………………………...21
                        1.2.1. Scurt istoric – evoluţie……………………………………………..21
                           1.2.2. Auditul public intern……………………………………………….23
              1.1.2.1. Obiectivele şi sfera de activitate a auditului public
                                                                  intern….23
                   1.2.2.2. Organizarea şi atribuţiile structurilor de audit
                                                                intern……….24
                                1.2.2.3. Tipuri de audit………………………………………………27
1.3.  Particularităţi  privind  organizarea   şi   exercitarea   controlului
financiar la nivelul Ministerului Apărării Naţionale……………………………………......28
Capitolul II. Controlul financiar propriu în cadrul instituţiilor
publice………………………………………………………………………….31
              2.1. Control financiar preventiv propriu……………………………………......31
         2.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu……………….31
        2.1.2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu………………..32
        2.1.2.1.Viza de control financiar preventiv propriu…………………32
                           2.1.2.2. Procedura de control………………………………………...33
                              2.1.2.3. Refuzul de viză……………………………………………...34
    2.1.3. Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu……………….….35
           2.1.3.1. Condiţiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se
 numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu şi principiile
      care stau la baza exercitării acestei activităţi………………………………………………..35
                   2.1.3.2. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea
          persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar
                                                           preventiv………………37
       2.1.3.3. Evaluarea activităţii persoanei care exercită control
           financiar preventiv propriu……………………………………………………………….39
    2.1.4. Particularităţi privind organizarea şi exercitarea controlului
financiar preventiv propriu în unităţile militare…………………………………………..39
                           2.2. Auditul financiar…………………………………………………………...41
                2.2.1. Definire, obiective, rol, principii…………………………………...41
                    2.2.2. Clasificarea auditului financiar…………………………………….43
                         2.2.3. Auditul financiar intern…………………………………………….44
         2.2.3.1. Organizarea şi exercitarea activităţii de audit financiar
intern………………………………………………………………………........44
                        2.2.3.2. Desfăşurarea auditului intern………………………………45
           2.2.3.3. Statutul, numirea, obligaţiile şi interdicţiile
auditorilor interni…….………………………………………………………………....…..47
                  2.3. Control intern versus audit intern……………………………………….…48
  Capitolul III.  Metodologia de exercitarea a controlului financiar………...50
 3.1. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar…………….....50
     3.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar…………………...51
    3.2.1. Stabilirea obiectivelor controlului şi determinarea tematicii de
control……………………………………………………………………….….51
           3.2.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control……………………....52
    3.2.3. Organele de control financiar competente să efectueze controlul
asupra obiectivelor stabilite………………………………………………….…54
3.3.Orientarea  acţiunilor  de  control  spre   obiectivele   esenţiale   şi
prioritare…………………………………………………………………….….56
                  3.3.1. Planificarea acţiunilor de control……………………………….….56
           3.3.2. Organizarea şi pregătirea acţiunilor de control……………….……56
          3.4. Stabilirea surselor de informare necesare efectuării
                           controlului………......57
3.5. Selectarea şi aplicarea procedeelor şi tehnicilor  necesare  realizării
controlului.………………………………………………………………….…..59
                      3.5.1. Controlul documentar-contabil………………………………….….60
                             3.5.2. Controlul faptic………………………………………………….….63
3.6. Sintetizarea concluziilor controlului şi  caracterizarea  activităţilor
controlate…………………………………………………………………….…65
          3.7. Valorificarea constatărilor şi urmărirea realizării măsurilor
                                                         stabilite….......66
            3.7.1. Etapele valorificării concluziilor controlului………………………66
                           3.7.2. Răspunderea materială……………………………………………..67
                 3.7.2.1. Definirea,  condiţiile  stabilirii  şi  elementele
răspunderii materiale………………………………………………………………………..67
                   3.7.2.2. Trăsăturile răspunderii materiale…………………………...68
                      3.7.2.3. Formele răspunderii materiale……………………………...69
                  3.7.2.4. Particularităţile privind răspunderea materială a
                                                             militarilor..71
Capitolul IV.   Studiu de caz privind derularea misiunii de audit public
               intern în cadrul unităţilor militare……....…………………………………..73
               Concluzii şi propuneri………………………………………………………..98
                 Bibliografie…………………………………………………………………..100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu