Controlul si Expertiza Produselor Alimentare

CUPRINS
I- CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND NECESITATEA            
     PROTECŢIEI CONSUMATORILOR....................................................................5
II-PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ROLULUI  ŞI  LOCULUI
     SISTEMULUI ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI  PUBLICE CU
    ATRIBUŢII  DE CONTROL PE  PIAŢĂ  ÎN  DOMENIUL
     PROTECŢIEI CONSUMATORILOR ÎN  ROMÂNIA ..........................................8
 1)Prezentarea principalelor organe ale administraţiei publice
    cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor .............................................8
           2)Rolul şi locul A.N.P.C.......................................................................................15
 3)Procedurile de colaborare ale ANPC cu celelalte
    organe ale administraţiei publice cu atribuţii în
    domeniul protecţiei consumatorilor...................................................................19
III-CONTROLUL PE PIAŢĂ AL PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR -   
      COMPONENTĂ DE BAZĂ A ACTIVITĂŢII A.N.P.C. .............................    .......        ...32
1)Consideraţii generale privind cadrul legislativ şi procedura
   de control pe piaţă a calităţii  produselor şi serviciilor ......................................32
          2)Controlul pe piaţă la producători şi distribuitori ..........................................                .....39
          3)Controlul pe piaţă la prestatorii de servicii ..................................................                    .....42
          4)Controlul în unităţile vamale. ........................................................................        ....45
5)Controalele tematice complexe asupra unor produse / grupe
de produse şi servicii........................................................................................        .....46
6)Controlul pe piaţă declanşat ca urmare a cercetării
   sesizărilor şi reclamaţiilor consumatorilor.. ......................................................48
          7)Urmărirea produselor periculoase depistate prin sistemul
             TRAPEX............................................................................................................52
8)Verificarea rezultatelor controalelor pe piaţă şi urmărirea
    măsurilor stabilite prin documentele de control . .............................................54
              IV-ÎNTĂRIREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE  A PIEŢEI
                     ÎN ROMÂNIA -OBIECTIV STRATEGIC AL A.N.P.C. ......................................61
 V-ASPECTE  RELEVANTE  PRIVIND ACTIVITATEA  DE
       CONTROL DESFĂŞURATĂ  DE  A.N.P.C.  ÎN ANUL 2004.............................. 68
1)Evaluarea generală a activităţii de supraveghere a pieţei si serviciilor.....    .......68
2)Activitatea de supraveghere în domeniul alimentar...................................            ......72
3)Activitatea de supraveghere în domeniul produselor nealimentare...........                ......75
4) Activitatea de verificare a controalelor încheiate între consumatori şi
agenţii economici.................................................................................................77
5)Verificarea respectării legislaţiei referitoare la publicitate .......................            ......79
6) Activitatea de supraveghere in domeniul prestării serviciilor...................                .....80
7) Activitatea Comitetului Internaţional pentru Supravegherea Pieţei ,
Produselor şi Seminţelor şi Protecţiei Consumatorilor şi a Comisiei pentru
 Clauze Abuzive şi a celei pentru  Securitatea Produselor...............................        ...81
8)Activitatea de expertizare , de analiză şi marcare desfăşurată de Direcţia
 pentru metale preţioase şi pietre preţioase ......................................................            ..82
9)Evaluarea de acte normativearmonizate cu Directivele U.E.-instrumente necesare pentru controalele de conformitate pe piaţă..........................................83
VI-TENDINŢE  NOI  ÎN ABORDAREA COMPONENŢEI  CONTROLULUI
       PE  PIAŢĂ AL PRODUSELOR  ŞI  SERVICIILOR  ÎN
       ROMÂNIA-PRIVIRE  COMPARATIVĂ .....................................................                            .88
                  Lista de abrevieri.................................................................................................96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu