Conventii internationale - recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine

CUPRINS
CAPITOLUL I.
Aspecte     ale      raporturilor       de   determinare   între   Comerţul
internaţional şi
Dreptul                                                          comerţului
internaţional...............................................................
........        4
          I.1. Noţiunea de Drept al comerţului internaţional  şi  criteriile
de definire a
                     raporturilor      de      Drept      al      comerţului
internaţional..................................        4
       I.2.    Principiile    fundamentale    ale    dreptului    comerţului
   internaţional...........         7
       I.3.  Acte   şi    fapte    juridice    de    cooperare     economică
   internaţională
           esenţa raporturilor juridice    de    drept     al     comerţului
   internaţional
                  stabilite        de        subiecte        de        drept
   române......................................................      16
CAPITOLUL II.
Contractul comercial internaţional – principal instrument juridic de
realizare a cooperării economice
internaţionale..............................................................
....      20
      II.1. Contractul comercial internaţional – noţiune, natură şi
   caracter...........     20
      II.2. Criterii  de  domeniul  dreptului civil şi al dreptului
   comercial
             de clasificare a contractelor comerciale
   internaţionale..........................     24
      II.3. Etapele     specifice      ale      încheierii
   contractului       comercial
             internaţional   impuse   de   tehnica   judiciară   specifică
     comerţului
   internaţional.............................................................
   ..............................     30
      II.4. Elementele,      forma      şi      conţinutul
   contractului      comercial
   internaţional.............................................................
   ...............................    34
CAPITOLUL III.
Obiectul şi conţinutul contractului de  vânzare   comercială
internaţională   de mărfuri, principal instrument juridic de realizare a
comerţului intrenaţional......    42
      III.1. Convenţia     Naţiunilor    Unite    asupra    contractelor
   de    vânzare
              internaţională de mărfuri, Viena, 1980 – prezentare
   generală...............    42
      III.2. Obligaţiile    vânzătorului     asumate     prin     contractul
   de    vânzare
             internaţională de
   mărfuri...................................................................
   ......   46
      III.3. Obligaţiile   cumpărătorului   asumate   prin   contractul
   de   vânzare
              internaţională de
   mărfuri...................................................................
   .....   49
CAPITOLUL IV.
Efectele  juridice   ale   neexecutării   de   către  vânzător  şi/sau
cumpărător  a   obligaţiilor   asumate  prin  contractul  de vânzare
comercială internaţională de
mărfuri.....................................................................
............................................    54
      IV.1. Răspunderea contractuală în  comerţul  internaţional  şi
   specificitatea
              angajării
   acesteia..................................................................
   ..................   54
      IV.2. Specificul   aplicării  criteriilor  economice  şi  juridice
   în   evaluarea
              despăgubirilor – daune – interese – pentru   neexecutarea
   obligaţiilor
              asumate prin contractul comercial
   internaţional....................................   59
      IV.3. Evaluarea   convenţională   a   prejudiciului  din  contractul
   comercial
              internaţional şi clauza
   penală................................................................
   65
CAPITOLUL V.
Transmiterea, stingerea şi garantarea obligaţiilor în comerţul
   internaţional.
Prescripţia extinctivă în raportul de comerţ
   internaţional...................................   69
      V.1. Aspecte de ordin patrimonial  ale tranzmiterii şi transferării
             obligaţiilor specifice contractelor comerciale
   internaţionale.................   69
   V.2. Efectele     patrimoniale    ale    stingerii    obligaţiilor   din
contractul
             comercial internaţional, altfel decât prin
   plată.......................................   73
      V.3. Garantarea obligaţiilor în comerţul
   internaţional...................................   75
      V.4. Aplicarea prescripţiei extinctive  şi  efectele patrimoniale ale
   acesteia
             în raporturile de comerţ
   internaţional....................................................    78
            V.5. Particularităţile    prescripţiei     extinctive
   specifice      raporturilor
             contractuale  comerciale    internaţionale   ale   aplicării
   dispoziţiilor
             Convenţiei de la New York,
   1974.........................................................    85
CAPITOLUL VI.
Unele aspecte ale organizării şi funcţionării instituţiei juridice a
arbitrajului comercial
internaţional...............................................................
.....................    93
      VI.1. Arbitrajul    comercial    internaţional,     noţiuni
introductive şi
              caracterele arbitrajului comercial
internaţional.................................    93
     VI.2. Convenţia   de   arbitraj  din  contractul  comercial
internaţional şi
              constituirea instanţei
arbitrale...........................................................   100
     VI.3. Procedura   arbitrală   de   soluţionare  a  litigiilor  din
contractele
              comerciale
internaţionale..............................................................
....   103
Concluzii...................................................................
......................................   106
Bibliografie................................................................
.....................................   109

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu