CREDITAREA PERSOANELOR JURIDICE LA BANCA COMERCIALA ROMANA- SUCURSALA X

                                   Cuprins
Cap.I. Necesitatea şi conţinutul sistemului bancar din România
      1.1    Contextul  politic  şi  economic  din  Europa  Centrală  şi  de
Est………………………………....3
      1.2.   Reforma sistemului bancar român……………………………………………………………4
   1.3. Problemele şi obiectivele sistemului bancar din România în contextul
       procesului de    reformă……………………………………………………………………………………….7
Cap.II. Administrarea resurselor şi plasamentelor în sistemul bancar
   2.1.    Gestionarea   resurselor    şi    plasamentelor    în    sistemul
   bancar…………………….…………….10
   2.2.   Optimizarea  activităţii  bancare  prin  corelarea  resurselor  cu
   plasamentele…………………...12
   2.3.    Estimaţii   privind   volumul   posibil    al    resurselor    şi
   plasamentelor……………….…….………15
Cap.III. Politica de creditare a Băncii Comerciale Române
   3.1.     Definirea     creditului     bancar     şi     a     elementelor
   sale……………………………….…….………18
   3.2.    Principii   şi   reguli   generale   privind    activitatea    de
       creditare……………………..……………19
   3.3.  Procesul de creditare…………………………………………………………..….…………..20
      3.3.1.   Analiza   cererii   de   creditare   şi   a    documentaţiei
      necesare……………..….……………..20
      3.3.2.           Analiza            garanţiilor            creditului
      bancar………………………………...……….………...22
      3.3.3.   Proceduri   comune   privind   fundamentarea   deciziei   de
      creditare…...…………………..22
      3.3.4.    Contractul    de    credit.     Principii     şi     clauze
      generale…………………………….………...23
      3.3.5.        Asigurarea        activelor        acceptate         în
      garanţie……………………………….……………..24
      3.3.6.    Controlul    utilizării    creditelor    şi     verificarea
      garanţiilor………………………………...25
    3.4. Riscul în activitatea de creditare……………………………………………….…….……….25
    3.5. Analiza şi clasificarea  portofoliului  de  credite,  determinarea,
constituirea,     şi     utilizarea     provizioanelor     specifice      de
risc……………………………………………………….………………26
      3.5.1.     Analiza     şi     clasificarea      portofoliului      de
      credite……………………………….………...26
      3.5.2.  Determinarea,  constituirea  şi   utilizarea   provizioanelor
      specifice de risc………...…….27
Cap. IV. Activitatea de creditare în practica  Băncii  Comerciale  Române  -
Sucursala Hunedoara
    4.1.    Organizarea    Băncii    Comerciale    Române    –     Sucursala
Hunedoara…………………………...29
      4.1.1. Scurt istoric……………………………………………………………………………..29
      4.1.2.         Clienţii         băncii         şi          tehnologia
informaţională…………………………….……………...30
    4.2. Administrarea sistemului de creditare în practica Băncii Comerciale
Române
      4.2.1.  Structura  resurselor   pentru   susţinerea   procesului   de
creditare…………………………31
      4.2.2. Categorii de credite acordate de  Banca  Comercială  Română  –
Sucursala Hunedoara…………………………………………………………………………………………….33
    4.3. Credite acordate persoanelor juridice………………………………………..……………….34
      4.3.1. Credite pentru activitatea curentă………………………………………………………34
          4.3.1.1. Evoluţia şi volumul creditelor acordate de Banca
Comercială Română…………………………………………………………………...……………………………34
          4.3.1.2.  Tipuri de credite comerciale………………………………...………………….35
          4.3.1.3.   Analiza  bonităţii  clienţilor  şi  evaluarea  riscului
creditelor……………………..36
          4.3.1.4. Scadenţarea, rescadenţarea, reeşalonarea  şi  rambursarea
creditelor acordate persoanelor juridice……………………………………………………….……………………………37
      4.3.2. Credite pentru echipament……………………………………………………………...39
      4.3.3. Credite de leasing………………………………………………………………………40
      4.3.4. Credite forfetare………………………………………………………………………..41
      4.3.5. Credite în valută……………………………………………...………………………...42
    Studiu de caz……………………………………………………..………………….……………44
    Concuzii…………………………………………………………………….……….…………….47
    Anexe…………………………………………………………………….………………………..51
    Bibliografie………………………………………………………………………………………..65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu