Creditarea societatilor comerciale la Banca Romana de Dezvoltare

                                   Cuprins
Capitolul I
Activitatea de creditare pe termen
scurt......................................................................
pagina 3
Capitolul II
Creditarea societăţilor comerciale la Banca Română de
Dezvoltare..........................pagina 8
2.1 Prezentarea BRD-
GSG.........................................................................
..................pagina 8
2.2 Structura portofoliului de credite a BRD-GSG
................................................... pagina 11
2.3  Constituirea provizioanelor specifice de risc
...................................................... pagina 15
2.4 Strategia în gestiunea de credite
..........................................................................
pagina 17
2.5 Riscuri în activitatea BRD
............................................................................
....... pagina 19
Capitolul III
Studiu de caz privind creditarea societăţii S.C. Flowers S.R.L
3.1.                                                                 Analiza
nonfinanciară...............................................................
........................... pagina 33
3.2.Analiza                                                       financiară
............................................................................
.................... pagina 36
3.3.                                                               Concluzii
............................................................................
................................... pagina 53
Anexe
............................................................................
.............................................. pagina 55
Bibliografie
............................................................................
..................................... pagina 67

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu