Cuantificarea riscului financiar in asigurarea unui credit bancar cu ajutorul modelelor econometrice

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
Definirea noţiunii de risc financiar
şi mediul economic     4
        1. Descrierea mediului economic 5
        2. Definirea noţiunii de credit 6
     3. Prezentarea premiselor manifestării
        intermedierii financiare  7
        4. Definirea noţiunii de risc   9
        5. Riscul de credit. Actualitate şi tendinţe viitoare 13
        6. Activitatea bancară din România   14
     7. Asigurarea de risc financiar
        şi particularităţile sistemului românesc   21
        8. Evaluarea calitativă a riscului   25
        9. Garantarea creditelor bancare     27
       10. Garantarea creditelor bancare     29
       11. Cuantificarea riscului financiar  32
CAPITOLUL II
Teoria care fundamentează
modelul econometric    37
   2.1  Modelul Econometric de tipul 3  38
        2.1.1 Prezentarea ipotezelor
              modelului
             econometric.......................................39
        2.1.2     Observaţii critice asupra modelului    42
        2.1.3  Motivaţia economică      44
        2.1.4  Construirea modelului econometric   45
        2.1.5 Estimarea parametrilor
              modelului econometric     47
        2.1.6 Analiza modelului econometric   50
        2.1.7 Experienţe pe calculator asupra modelului econometric 54
       2.1.8 Programul utilizat   56
       2.1.9 Rezultatele rulării programului 62
CAPITOLUL III
Concluzii   67
BIBLIOGRAFIE     68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu