Cultura Dintre Societatea de Consum si Societatea Romaneasca

                                   CUPRINS
PREAMBUL    4
PARTEA I - CONTEXTUALIZAREA TEMEI. DEFINIREA TEORETICĂ A CONCEPTELOR      5
  Capitolul 1 - Identitatea individuală şi colectivă. Cristalizarea,
            reproducerea şi criza identitară  9
    Cadrul explicativ al teoriei reprezentărilor sociale 9
    Naşterea identităţii individuale şi colective. Repere generale  11
    Influenţa repertoriului cultural-simbolic asupra identităţii    17
    Publicitatea şi rolul său în cristalizarea identităţilor   19
  Capitolul 2 - Reproducerea socio-culturală prin instrumente ideologice  22
    Ideologie şi cultură     22
    Valorizarea formelor simbolice în context socio-cultural, structurat
    ideologic     29
  Capitolul 3 - Fascinaţia societăţii de consum în România    41
PARTEA A II-A – RAPORT DE CERCETARE     45
  Capitolul 4 – Statele Unite ale Americii în reprezentările tinerilor
            români     45
ANEXA 1 – Transcrierea discuţiilor      65
ANEXA 2 – Ghidul de interviu de grup    79
ANEXA 3 – Fişa de lucru cu fotografii şi rezultatele obţinute 81
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 84

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu