Cursul de schimb si factorii sai determinanti

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
......................................................4
Capitolul I. Cursul de schimb-abordare
teoretică.......................................................7
       1.1    Definiţie,    funcţii    şi    forme    ale    cursului     de
schimb................................................7
             1.2          Sisteme          ale          cursului          de
schimb......................................................................
......10
                     1.2.1                 Sistemul                 cursului
fix.........................................................................
............10
             1.2.2.        Sistemul        cursului        de         schimb
flexibil..........................................................13
             1.2.3.        Sistemul        cursului        de         schimb
fluctuant......................................................16
         1.3.     Teorii      asupra      determinării      cursului      de
schimb...............................................18
             1.3.1        Teoria        parităţii         puterii         de
cumpărare........................................................18
                 1.3.2.            Teorii            de            orientare
keynesistă..................................................................
..19
                 1.3.3            Teorii            de             orientare
monetaristă.................................................................
.22
    1.4 Consumurile cumulate - o metodă de stabilire a unui curs de
schimb
umbră.......................................................................
........................................ 24
           1.4.1      Stabilirea       unui       curs       de       schimb
umbră......................................................24
      1.4.2. Consumurile cumulate şi eficienţa investiţiilor în producţia
pentru
export......................................................................
..........................................26
              1.4.3.         Limitele          metodei          consumurilor
cumulate...............................................27
Capitolul II. Factorii determinanţi ai cursului de
schimb........................................29
                2.1             Situaţia             balanţei             de
 plăţi.......................................................................
 ...........30
   2.2                                                                  Rata
inflaţiei...................................................................
...................................32
   2.3                                                                  Rata
dobânzii....................................................................
................................33
   2.4.     Speculaţia     şi     anticiparea     cursului     de     schimb
...............................................35
   2.5.                         Intervenţia                         băncilor
centrale....................................................................
......36
   2.6                                                                  Alţi
factori.....................................................................
....................................37
Capitolul III. Evoluţia cursului de schimb şi incidenţele asupra  comerţului
exterior                                                                  al
României....................................................................
.............................39
   3.1 Efectele devalorizării monedei asupra importurilor
şi
exporturilor................................................................
...........................................39
   3.2    Evoluţia     cursului     de     schimb     al     leului     după
1989......................................41
   3.3  Factori   explicativi   ai   evoluţiei   cursului   de   schimb   al
leului....................44
   3.4 Incidenţa cursului de schimb asupra
   exporturilor
României....................................................................
.................47
Concluzii...................................................................
...............................................55
Bibliografie................................................................
.............................................58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu