Datoria externa a Romaniei-concept , indicatori de monitorizare si evaluare

Cuprins
Cuprins     1
CAPITOLUL I 3
Datoria externa. Viziune  generala     3
  1.1 Noţiunea de datorie externă 3
    1.1.1 Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale      3
    1.1.2 Definirea datoriei externe   5
    1.1.3 Surse de finanţare      8
    1.1.4 Tehnici de finanţare    15
  1.2 Datoria externă – soluţie de ajustare a disponibilităţilor financiare
  interne   16
    1.2.1 Datoria externă – componentă a politicii macroeconomice  16
    1.2.2. Nivelul optim de îndatorare 18
    1.2.3.Despre monitorizarea datoriei externe şi administrarea riscului(pe
    scurt)  21
CAPITOLUL II     23
Corelaţia datoriei externe cu principalii indicatori macroeconomici.
Indicatori ai datoriei externe    23
  2.1.Consideraţii macroeconomice 23
  2.2.Indicatorii datoriei externe     28
    2.2.1.Indicatori ai serviciului datoriei 28
    2.2.2.Indicatori ai soldului datoriei externe  33
    2.2.3.Indicatori ai dobânzii la datoria externă     34
    2.2.4.Indicatori ai rezervei valutare sau internaţionale  34
    2.2.5.Alţi indicatori ai datoriei externe      35
  2.3.Echilibrul balanţei de plăţi în condiţiile datoriei externe  35
  2.4.Echilibrul macroeconomic în condiţiile datoriei externe      43
CAPITOLUL III    46
Monitorizarea datoriei externe    46
  3.1.Unitatea centrală de monitorizare a datoriei externe   46
    3.1.1.Determinarea surselor de date      47
    3.1.2.Organizarea matriceală a informaţiilor   47
  3.2.Datoria administraţiei centrale  49
    3.2.1.Inventarierea obligaţiilor curente 49
    3.2.2.Monitorizarea acordurilor de credit      49
    3.2.3.Monitorizarea tragerilor     50
    3.2.4.Monitorizarea plăţilor  52
  3.3.Datoria sectorului public   53
  3.4.Datoria privată (comerciala negarantată)    54
  3.5.Datoria externă pe termen scurt  54
CAPITOLUL IV     56
Datoria externa a României  56
Bibliografie     58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu