Decontari internationale in practica bancii BRD

                                 CAPITOLUL 1
      CADRUL SPECIFIC DE DERULARE A RELAȚIILOR DE PLĂȚI INTERNAȚIONALE
1.1. CONCEPT ȘI SFERĂ DE CUPRINDERE
1.2. MIJLOACE DE PLATĂ INTERNAȚIONALE
1.2.1. VALUTELE
1.2.2. MONEDELE EMISE DE ORGANISMELE INTERNAȚIONALE
1.3. BAZA JURIDICĂ A RELAȚIILOR DE PLĂȚI INTERNAȚIONALE
                                 CAPITOLUL 2
   TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE PLATĂ ÎN OPERAȚIUNILE BANCARE CU STRĂINĂTATEA
2.1. ORDIN DE PLATĂ
2.2. CARDUL
2.3. CECUL
2.3.1. PĂRȚILE IMPLICATE, CIRCUIT ȘI ELEMENTE
2.3.2. OPERAȚIUNI ÎN PROCESUL UTILIZĂRII CECULUI
2.3.3. TIPURI DE CECURI
2.4. CAMBIA
2.4.1. CONCEPT ȘI CIRCUIT
2.4.2. FUNCȚIILE ȘI UTILITATEA CAMBIEI
2.4.3. CATEGORI DE CAMBII
2.4.4. DECONTAREA ȘI ACCEPTAREA CAMBIEI
2.5. SCRISOAREA DE CREDIT COMERCIAL
2.6. MESAJUL SWIFT
                                 CAPITULUL 3
                       PLATA PRIN ACREDITIV DOCUMETAR
1. NOȚIUNI GENERALE
3.2. CARACTERISTICILE ACREDITIVULUI DOCUMENTAR
3.3. AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE UTILIZĂRII ACREDITIVULUI DOCUMENTAR
3.4. TIPURI DE ACREDITIV DOCUMENTAR
                                 CAPITOLUL 4
                        PLATA PRIN INCASSO DOCUMENTAR
4.1. NOȚIUNI GENERALE
4.2. PARTICIPANȚII ȘI OBLIGAȚIILE ACESTORA
4.3. MECANISMUL DE DERULARE A PLĂȚII
4.4. TIPURI ȘI FORME DE INCASSO
                                 CAPITOLUL 5
 STUDIU DE CAZ. UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE PLATĂ INTERNAȚIONALE LA BRD-GSG
                             SUCURSALA TIMIȘOARA
5.1. PREZENTAREA BĂNCII. ISTORIC ȘI EVOLUȚIE
5.1.1. MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINȚĂRII, PRINCIPALELE ETAPE ȘI EVOLUȚIA SA
ÎN SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC
5.1.2. FORMA ȘI STRUCTURA CAPITALULUI ȘI ACȚIONARII
5.1.3. PRINCIPALELE FUNCȚII, ACTIVITĂȚI ȘI OPERAȚIUNI BANCARE DESFĂȘURATE
5.1.4. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ȘI SPECIFIC
5.2. ACREDITIVUL DE IMPORT
Pagini 73

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu