Definirea Sistemului Carierei in Statele Europene

INTRODUCERE
Definirea sistemului carierei şi a sistemului de posturi cu caracteristici structurale diferite
CAPITOLUL I: ASEMĂNĂRI ŞI DIFERENŢE PRIVIND DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIEI PUBLICE ÎN STATELE MEMBRE ALE UE
Secţiunea 1. Evoluţia carierei, promovarea internă şi mobilitatea
În acest context, prin „evoluţia carierei“ se înţelege: promovarea verticală, progresul salarial şi mobilitatea orizontală şi geografică.
1.1. Promovarea internă
1.2. Mobilitatea
1.3. Fluxurile mobilităţii
1.5. Măsuri în favoarea mobilităţii
Secţiunea 2. Formarea personalului public
2.1. Obiectivele formării
2.2. Modalităţi şi practici de formare
2.3. Formarea cadrelor
CAPITOLUL II.  REGLEMENTAREA CARIEREI ÎN FUNCŢIA PUBLICĂ ÎN ROMANIA
Secţiunea  1. Pregătirea (formarea) profesională a funcţionarilor
Secţiunea  3. Repartizarea şi integrarea funcţionarilor
Secţiunea 4. Perfecţionarea pregătirii funcţionarilor publici
Secţiunea 5. Evaluarea funcţionarilor publici
Secţiunea 6. Stabilitatea şi cariera funcţionarilor
Secţiunea  7. Promovarea şi avansarea funcţionarilor
CAPITOLUL III: ASEMĂNĂRI ŞI DIFERENŢE ÎN ORGANIZAREA FUNCŢIEI PUBLICE ÎN STATELE MEMBRE ALE UE
Secţiunea 1. Evaluarea personalului: notarea managementului performanţelor, competenţelor şi potenţialului
1.1. Tipologia evaluării
1.2. Câteva tendinţe dominante în materie de evaluare a personalului
Secţiunea 2. Remunerarea funcţionarilor
2.1. De ce remunerarea este atât de diferită în cadrul funcţiei publice?
2.2. Contextul remunerării în funcţia publică
2.3. Elemente de remunerare a funcţionarilor
2.4. Sisteme de determinare a salariilor
2.5. Remunerarea în funcţie de performanţă
Secţiunea 3. Durata timpului de lucru în cadrul funcţiei publice 143
3.1. Forme de lucru flexibile
3.2. Orarele de lucru regulamentare şi reale în cadrul administraţiilor publice
3.3. Orare variabile, orare de muncă flexibile, zilnice, lunare şi anuale
3.4. Munca cu jumătate de normă şi distribuirea posturilor
Definirea muncii cu jumătate de normă şi a distribuirii posturilor
Secţiunea 4. Regimul de pensionare şi procesul de reformă
4.1. Regimul de pensionare din cadrul funcţiei publice în statele membre
4.2. Reforma regimurilor de pensionare din cadrul funcţiei publice
Regimurile generale de pensionare, speciale şi complementare
Secţiunea 5. Dialogul social în cadrul funcţiei publice
5.2 dreptul la grevă
Concluzii
Secţiunea 6. Egalitatea şanselor
6.1. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie
6.2 Accesul femeilor în funcţia publică
6.3 Măsuri adoptate de statele membre
Secţiunea 7. Drepturi disciplinare şi coduri etice
7.1. Lupta împotriva corupţiei
Secţiunea 8. Transparenţa administraţiei
 BIBLIOGRAFIE
70 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu