Deprecierea activelor

                                    [pic]
      1. Aspecte generale privind standardul IAS 36
      2. Identificarea pierderilor de valoare
      3. Testul de depreciere
      4. Contabilizarea deprecierii
      5. Aprofundări şi studii de caz
           5.1 Reguli referitoare la măsurarea valorii recuperabile
                 5.1.1 Valoarea justă diminuată cu cheltuielile de vânzare
                 5.1.2 Valoarea de utilitate
           5.2 Contabilizarea şi evaluarea pierderilor de valoare ale  unui
           activ izolat
           5.3 Unităţile generatoare de  trezorerie,  fondul  comercial  şi
           activele suport
           5.4 Reluarea (diminuarea) unei pierderi de valoare
       6.Consecinţele  aplicării  standardului  IAS  36  asupra  situaţiilor
financiare
       7.Revizurea  standardului  IAS  36,  consecinţă   a   procesului   de
convergenţă între referenţialul internaţional şi cel american
      În loc de încheiere
      Bibliografie
Pagini 38

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu