DETERMINAREA OFERTEI MINIME LA Sc

                                   CUPRINS
Capitolul   1   Prezentarea    generală    a    S.C.Terapia    S.A.    Cluj-
Napoca.........................................pag.4
      1.                             Obiectul                             de
         activitate..........................................................
         ..................................pag.4
      2.                                                            Situaţia
         privatizării........................................................
         .......................................pag.4
      3.                         Produsele                         agentului
         economic............................................................
         ..................pag.5
      4.                            Programul                             de
         investiţii..........................................................
         ...............................pag.7
Capitolul                             2                              Analiza
vânzărilor..................................................................
...............................pag.8
                                     2.1.                          Cooperari
internaţionale..............................................................
........................pag.9
                                                                        2.2.
Personalul..................................................................
..........................................pag.10
Capitolul                             3                              Analiza
financiară..................................................................
...............................pag.10
                            3.1.                Realizări                 de
vârf........................................................................
...........................pag.12
Capitolul                    4                    Baza                    de
documentare.................................................................
...........................pag.12
Capitolul            5            Metode            de            management
general.....................................................................
......pag.22
                           5.1.               Management                prin
obiective...................................................................
...............pag.22
                           5.2.               Management                prin
bugete......................................................................
................pag.25
                           5.3.               Management                prin
excepţie....................................................................
...............pag.27
                           5.4.               Management                prin
proiecte....................................................................
...............pag.29
      5.                           Management                            pe
         produs.............................................................
         ...........................pag.31
      6.                          Management                           prin
         costuri............................................................
         .........................pag.36
Capitolul    6    Determinarea    ofertei    minime    in     funcţie     de
costuri...............................................pag.37
                       6.1.           Metoda           pragului           de
rentabilitate...............................................................
...........pag.37
                                       6.2.                           Metoda
algebrică...................................................................
...............................pag.39
                                       6.3.                           Metoda
grafică.....................................................................
................................pag.41
                  6.4.      Metoda      grafică      pe       grupe       de
produse....................................................................p
ag.62
Concluzii                                                                 şi
propuneri...................................................................
...........................................pag.64
Bibliografie................................................................
..............................................................pag.66

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu