Dimensiunea unitatilor de catering la nivel national si european

CUPRINS
                            CAPITOLUL I
          CATERINGUL CA INDUSTRIE
       1. ISTORIE ŞI DEZVOLTARE
       2. STRUCTURA INDUSTRIEI CATERING
       3. CLASIFICAREA INDUSTRIEI CATERING
        1.4.Comparaţie intre categoriile de catering
                                   Capitolul II
         Caracterizarea serviciilor de catering
       2.1.Factorii care influenţează calitatea serviciilor
    2.2 Fidelizarea clienţilor
                                   CAPITOLUL III
             Procesul Antreprenorial
3.1 Introducere
    3.2.Factori care formează micromediul de marketing
3.3.Factori care formează macromediul de marketing
                              CAPITOLUL IV
    Influenţa sistemului de catering asupra produselor şi serviciilor în
                             alimentaţia publică
    1.  Generalităţi
    2. Particularităţile cateringului industrial
    3. Particularităţile cateringului comercial
    4.4Aportul  cateringului   industrial   şi   comercial   la   ridicarea
    persormanţelor calitative ale produselor alimentare
                                 CAPITOLUL V
      Studiu statistic privind dezvoltarea unităţilot de tip cateringla
                         nivel naţional şi european
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
52 PAG

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu