Drepturile Persoanelor care Cer Azil

Introducere 1
Scurtă incursiune istorică a dreptului de azil 1
Capitolul 1. Regimul juridic al străinilor 4
Secţiunea1. Noţiunea de străin 4
Secţiunea 2. Cadrul legislativ internaţional şi naţional 7
Secţiunea 3. Noţiunea de condiţie juridică a străinului 13
Secţiunea 4. Principiile regimului juridic al străinilor 15
Capitolul 2. Regimul juridic al străinilor care solicită o formă de protecţie în România 17
Secţiunea 1. Legea nr 122/2006 privind azilul 17
Secţiunea 2. Formele de protecţie acordate de statul român 21
Secţiunea 3. Procedura de acordare, încetare şi anulare a unei forme de protecţie. 23
Capitolul 3.Procedura de azil în România. 30
Secţiunea 1. Procedura de azil 30
Secţiunea 2. Soluţionarea cererii de azil 34
Secţiunea 3. Drepturile şi obligaţiile solicitantului 37
Capitolul 4. Azilul în State membre U.E. Probleme ridicate în practică 42
Secţiunea 1. Dreptul de azil în statele membre U.E 43
A. Dreptul de azil în Franţa 43
B. Dreptul de azil in Marea Britanie 46
C. Dreptul de azil şi refugiaţii in Italia 46
D. Dreptul de azil in Belgia 47
Secţiunea 2. Problema abuzului cererilor de azil în Uniunea Europeană 48
Concluzii 52
Bibliografie 55

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu