ELABORAREA BUGETULUI LOCAL

                                 CAPITOLUL 1
                             Prezentare generala
           1.1. Procesul bugetar. Conţinut, etape, caracteristici.
           1.2. Autonomia  locala
           1.2.1. Gradul de autonomie financiara.
           1.3   Descentralizarea
  4. Bugetul local - instument al autonomiei financiare locale
        1.5. Legatura financiară a bugetelor locale cu bugetul consolidat.
      1.6 Modificări structurale şi de volum determinate de Legea finanţelor
      publice locale, nr.189/1998.
                                 CAPITOLUL 2
                         PROIECTAREA BUGETului LOCAL
           2.1. Elaborarea proiectului de buget
      2.2. Calendarul activitatii bugetarii  locale
                                 CAPITOLUL 3
                          Aprobarea bugetelor locale
                                 CAPITOLUL 4
                          EXECUŢIA BUGETELOR LOCALE
           4.1. Veniturile bugetelor locale.
             4.1.1. Venituri proprii.
           4.1.2  Prelevari din bugetul de stat.
      4.2. Cheltuielile bugetelor locale.
          4.2.1 Deschiderea creditelor bugetare
                                 CAPITOLUL 5
                    îNCHEIEREA executiei BUGETELOR LOCALE
                                 Capitolul 6
                     CONTROLUL EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL
      6.1  Executarea controlului bugetar local
      6.1.1 Controlul legislativ
      6.1.2 Controlul jurisdictional
                                 Capitolul 7
                        Aprobarea executiei bugetare
                                Bibliografie
Pagini 61

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu