Elaborarea si Fundamentarea Strategiei de Redresare a SC SA

                            Cuprins
Introducere      ……………………………………………………………………..pag. 1
Capitolul I. Fundamentele teoretico-metodologice ……………………………...pag. 5
            1. Conceptul de strategie …………………………….…………..pag. 5
            2. Conceptul de politică a organizaţiei …………………………..pag. 6
            3. Conceptul de tactică ……………………….………………….pag. 8
            4. Strategia şi componentele acesteia ……………………………pag. 8
           1.2 Determinanţii strategiei ………………………………………..pag. 20
           1.3 Abordări ale condiţionării strategiei …………………………...pag. 22
           1.4 Determinanţii endogeni ………………………………………..pag. 23
            5. Determinanţii contextuali ……………………………………..pag. 29
            6. Relaţia strategie –ciclul de viaţă al firmei …………………….pag. 37
            7. Tipologia strategiilor ………………………………………….pag. 39
            8. Metodologia de elaborare şi implementare a strategiei
               ……….pag. 42
Capitolul II. Prezentarea generală a S.C. Casstil S.A. …………………………..pag. 45
            2.1 Scurt istoric ……………………………………………………pag.45
            2.2 Obiectul de activitate ………………………………………….pag. 46
            2.3 Organizarea societăţii comerciale……………………………...pag. 49
            2.4 Relaţia intreprindere-mediu……………………………………pag. 55
            2.5 Produsele şi serviciile realizate de S.C Casstil S.A.
…………..pag. 56
            2.6 Piaţa de comercializare ………………………………………..pag. 57
Capitolul III. Analiza Diagnostic ……………………………………………….pag. 58
            3.1 Analiza diagnostic a evoluţiei economico-
financiare………….pag. 58
            3.2 Evidenţierea simptomelor semnifivative ………………………pag. 85
            3.3 Puncte forte, puncte slabe economice şi manageriale
…………pag. 87
            3.4 Recomandări …………………………………………………..pag. 88
Capitolul IV. Prezentarea strategiei de redresare a S.C. Casstil S.A.
…………..pag. 90
            4.1 Evaluarea mediului extern al organizaţiei ……………………..pag. 90
            4.2 Evaluarea răspunsurilor societăţi la constrângerile de
mediu …pag. 92
            4.3 Stabilirea misiunii societăţii …………………………………...pag. 96
            4.4 Stabilirea obiectivelor şi opţiunilor strategice
…………………pag. 97
            4.5 Alocarea resurselor materiale, financiare şi umane
……………pag. 107
            4.6 Formularea strategiei …………………………………………..pag. 108
            4.7 Avantajul competitiv …………………………………………..pag. 109
            4.8 Implementarea strategiei ………………………………………pag. 110
            4.9 Operarea schimbărilor strategice ………………………………pag. 112
                4.10 Evaluarea strategiei ……………………………………………pag. 112
Capitolul V. Concluzii …………………………………………………………..pag. 113
Bibliografie  ……………………………………………………………………..pag. 115

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu