Elaborarea Strategiei de Produs la SC

                                   CUPRINS
INTRODUCERE                                                          3
CAPITOLUL 1
Politica de produs – nucleul politicii de agromarketing
  9
      1.1. Produsul/alimentul şi gama de produse în marketing
  9
      1.2. Conţinutul şi elaborarea politicii de produs. Strategii de produs
            12
      1.3. Ciclul (durata) de viaţă al produselor alimentare
      14
      1.4. Etichetarea şi codificarea produselor alimentare
      16
CAPITOLUL 2
Diagnoza activităţii şi politica de produs la S.C. Agrana România S.A.
      19
      2.1. Diagnoza activităţii la S.C. Agrana România S.A.
      19
           2.1.1. Scurt istoric şi date generale
            19
           2.1.2. Structură organizatorică şi resursele umane
            22
           2.1.3. Obiectul de activitate şi gama de produse
            25
            2.1.4. Analiza SWOT                                         28
            2.1.5. Mediul concurenţial. Piaţa zahărului din România
      30
      2.2. Diagnoza activităţii de marketing la S.C. Agrana România S.A.
            34
      2.3. Analiza produsului zahăr “Cristal Mărgăritar”
      37
           2.3.1. Procesul de fabricaţie al zahărului
            37
           2.3.2. Procesul de prelucrare a zahărului
            38
           2.3.3. Normele de calitate în fabricaţia zahărului
                 39
      2.4. Obiectivele politicii de produs la S.C. Agrana România S.A.
      40
      2.5. Politica în domeniul ambalării şi etichetării
            41
CAPITOLUL 3
Perfecţionarea strategiei de produs la S.C. Agrana România S.A.
      43
BIBLIOGRAFIE                                                            48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu