ELEMENTE DE CONTABILITATE A OPERATIUNILOR PRIVIND CAPITALURILE, LA O FIRMA PRODUCATOARE DE MOTOARE ELECTRICE DESTINATE ACTIONARII INSTALATIILOR DE RIDICAT

                                   CUPRINS
      CAPITOLUL 1
      ACŢIONAREA ELECTRICĂ A
      MAŞINILOR DE RIDICAT …………………………………………………………3
      1.1 Motoare electrice   ……………………………………………………………3
      1.1.1 Motoare electrice de curent continuu …………………………………..3
      1.1.2 Motoare electrice de curent alternativ  …………………………………8
      1.2 Tipuri constructive de motoare   …………………………………………12
      1.2.1 Servicii nominale tip ale motoarelor destinate
      acţionării maşinilor de ridicat …………………………………………………14
      1.2.2 Încălzirea motoarelor electrice …………………………………………17
      1.3 Acţionarea electrică    ………………………………………………………19
      CAPITOLUL 2
      CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR PRIVIND
      CAPITALURILE LA O  FIRMĂ PRODUCĂTOATE
      DE MOTOARE ELECTRICE   ……………………………………………………27
      2.1 Contabilitatea capitalului social    …………………………………………27
      2.2 Contabilitatea primelor de capital    ………………………………………45
      2.3 Contabilitatea rezervelor din reevaluare …………………………………46
      2.4 Contabilitatea rezultatului reportat ………………………………………49
      2.5 Contabilitatea subvenţiilor pentru investiţii ……………………………50
      2.6 Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli ……………54
      2.7 Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate …………………56
      CAPITOLUL 3
      FIXAREA PREŢURILOR
      MOTOARELOR ELECTRICE.
      METODE BAZATE PE COSTURI. ………………………………………………61
      3.1 Relaţia dintre cost şi preţ în economia de piaţă   ………………………61
      3.2 Conceptul costului   …………………………………………………………61
      3.3 Metode de fixare a preţurilor pe baza costurilor  ………………………63
      CAPITOLUL 4
      NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII
      MUNCII SPECIFICE LA FABRICAREA
      MAŞINILOR ELECTRICE   ………………………………………………………66
      BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu