Elemente de economie si management de mediu la S.C. Stimpex S.A

                       Cuprins
   Capitolul 1 ..................................................Prezentarea
                                                             Sc. Stmpex S.A.
                                                                   Capitolul
2...............................................................Managementul
                                                                      firmei
           2.1..............................................................
                                                      .............Resursele
           2.2..............................................................
                                                         ......Materia prima
            2.3.............................................................
                                                          Produsele obtinute
   Capitolul 3.........................................Evaluarea economica a
                                           bunurilor si serviciilor de mediu
     3.1...............................Evaluarea efectelor asupra productiei
           3.2................Analiza cost beneficiu in evaluarea productiei
                      3.3...........................Folosirea analizei cost-
                   beneficiu pentru   imbunatatirea reglementarilor de mediu
      3.4....................Deseurile si valorificarea lor in cadrul firmei
            Capitolul 4........................................Conditionarea
                                                        ecologica a deciziei
                                 economice in cadrul firmei Sc. Stimpex S.A.
                   4.1..............................Fundamentarea deciziilor
                                        economice corelate cu cele ecologice
            4.2.....................Adoptarea deciziilor economico-ecologice
              4.3........................................Reglarea procesului
                                                                  decizional
        Capitolul  5..............................................Buget   de
      venituri si cheltuieli
                 5.1................................Sume directionate pentru
                                                       caliatatea produsului
      5.2...................................................Competitivitatea
                                                                      firmei
                   5.3.....................................Investitii pentru
                                                             retehnologizare
             5.4........................................Perspectivele pentru
                                                                   extindere
              Capitolul 6...........................................Piata de
                                                      desfacere a produselor
        6.1.......................................................Filiera de
                                                                      produs
                    6.2..........................................Fidelitatea
                                                              contractorului
        Capitolul 7................................Reglementari economice in
                                              contextul cerintelor ecologice
PAGINI 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu