Evaluarea operatiunilor privind stocurile la fabricarea Masinilor Unelte

                                   CUPRINS
    CAPITOLUL 1
    PREZENTAREA STRUNGURILOR FRONTALE ŞI CARUSEL ………………3
    1.1. Strunguri frontale. Generalităţi ……………………………………………..3
    1.2. Strunguri carusel. Generalităţi………………………………………………7
    CAPITOLUL 2
    PROIECTAREA TEHNOLOGIEI DE FABRICAŢIE A
    ARBORELUI  MELCAT ……………………………………………………………12
    2.1 ANALIZA TEHNOLOGICĂ A PIESEI ..………………………………………13
    2.2 ALEGEREA SEMIFABRICATULUI    ..………………………………………14
    2.3 STABILIREA ITINERARIULUI TEHNOLOGIC ..……………………………15
    2.4 CALCULUL ADAOSURILOR DE PERLUCRARE, STABILIREA
    DIMENSIUNILOR INTERMEDIARE ………………………………………………20
    2.5 CALCULUL REGIMURILOR RAŢIONALE DE AŞCHIERE  ………………26
    2.6 NORMAREA TEHNICĂ A OPERAŢIILOR DE AŞCHIERE …..……………36
    CAPITOLUL 3
    EVALUAREA OPERAŢIUNOLOR PRIVIND STOCURILE ŞI
    PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE LA
    FABRICAŢIA MAŞINILOR UNELTE ….…………………………………………44
    3.1 DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE.
    CONTURILE UITLIZATE ÎN ORGANIZAREA
    CONTABILITĂŢII STOCURILOR …………………………………………………44
    3.2 ELEMENTE DE EVIDENŢĂ ŞI ÎNREGISTRARE
    ALE VALORILOR MATERIALE ……………………………………………………51
    3.3 EVALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA ÎN
    GESTIUNEA INTREPRINDERI .……………………………………………………54
    3.4 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR PRIVIND
    INTRĂRILE DE STOCURI  …………………………………………………………56
    3.5 EVALUAREA LA IEŞIRE A STOCURILOR ….………………………………65
    3.6 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR PRIVIND
    IEŞIRILE DE STOCURI ..……………………………………………………………71
    CAPITOLUL 4
    CALCULUL COSTULUI DE FABRICAŢIE
    AL ARBORELUI MELCAT ……………………………………………………………75
    BIBLIOGRAFIE ……..………………………………………………………………81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu