Evaluarea Performantelor Angajatilor in Cadrul SC

                                 CAPITOLUL I
  ROLUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN TEORIA GENERALĂ A MANAGEMENTULUI
                1. DEFINIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
               2. OBIECTIVELE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
  3. DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE ŞI EVOLUŢIA LUI ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI
    4. ROLUL SI PARTICULARITĂŢILE RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI
                     5. RELAŢIILE MANAGERI – SUBORDONAŢI
        6. BENEFICIARII ACTIVITĂŢII DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
          7. EVALUAREA REZULTATELOR MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
              8. METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR
                                CAPITOLUL II
  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
                     2.1 ANALIZA ŞI EVALUAREA POSTURILOR
                      2. PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE
                   3. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI
      2.4 INTEGRAREA PSIHO - SOCIO - PROFESIONALĂ
      PROMOVAREA PERSONALULUI
                        2.6 SALARIZAREA PERSONALULUI
      2.7 FORMAREA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
                 ( Instruirea şi calificarea personalului )
                                CAPITOLUL III
                ORGANIZAREA  S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
            3.1 SCURT ISTORIC AL S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
    2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
    3.3 CAPITALUL SOCIAL – ACŢIONARIATUL S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
 3.4 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
         5. FURNIZORII ŞI CLIENŢII S.C. UPETROM  1 MAI S.A. PLOIEŞTI
                6. ANALIZA DIAGNOSTIC ASUPRA RESURSELOR UMANE
                 ÎN CADRUL S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
              3.7 SITUAŢIA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI
                 ÎN CADRUL S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
                                CAPITOLUL IV
                     EVALUAREA PERFORMANŢELOR ÎN CADRUL
                      S.C. UPETROM 1 MAI S.A. PLOIEŞTI
                        4.1 CONCEPTUL DE PERFORMANŢĂ
                        4.2 EVALUAREA PERFORMANŢELOR
                  4.3. APRECIEREA ŞI ANALIZA PERFORMANŢELOR
                 4. PROIECTAREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ
      4.5. PROIECTAREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢE SPECIFICE
                  4.6 EVALUAREA PERFORMANŢELOR INDIVIDUALE
                                  CONCLUZII
                                    ANEXE
                                BIBLIOGRAFIE
Pagini 90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu