Evaluarea statistica a dezvoltarii urbane in Regiunea Nord-Est

CUPRINS
1.    INTRODUCERE    4
2.    CONCEPTUL DE DEZVOLTARE URBANĂ    5
2.1.    Sistemul urban    5
Oraşul    5
Sistemul urban    9
Zonele de influenţă urbană    14
Forme de concentrare urbană    15
Urban vs rural: raţiunile înfiinţării oraşelor    18
2.2.    Dezvoltarea urbană    20
Urbanismul şi urbanizarea, noţiuni generale    20
Conceptul de dezvoltare urbană    21
2.3.    Politici de dezvoltare urbană    24
Noţiunea şi mecanismul politicilor publice    24
Politicile de dezvoltare urbană în România    27
2.4.    Regiunea Nord-Est din România    28
Conceptul de regiune    28
Regiunile de dezvoltare din România    29
Prezentarea generală a Regiunii Nord-Est    31
3.    INDICATORI STATISTICI UTILIZAŢI ÎN CARACTERIZAREA DEZVOLTĂRII URBANE    34
3.1.    Indicatori ai dezvoltării urbane utilizaţi pe plan internaţional    34
3.2.    Indicatori ai dezvoltării urbane utilizaţi în Uniunea Europeană    35
Indicatori ai dezvoltării urbane utilizaţi în România    37
3.3.    Set de indicatori utilizaţi în prezenta lucrare pentru caracterizarea statistică a dezvoltării urbane în Regiunea Nord-Est    38
4.    CARACTERIZAREA STATISTICĂ A DEZVOLTĂRII URBANE ÎN REGIUNEA NORD-EST DIN ROMÂNIA    45
4.1.    Gradul de urbanizare    45
4.2.    Accesibilitate    46
4.3.    Condiţii de locuire    47
Mediu    47
Locuinţe    48
4.4.    Infrastructură fizică    49
Drumuri    49
Utilităţi    50
4.5.    Demografie şi forţă de muncă    51
Populaţie    51
Forţă de muncă    52
4.6.    Nivel de trai    53
4.7.    Economie    54
Activitatea economică generală    54
Construcţii    55
Turism    56
4.8.    Servicii publice    57
Sănătate    57
Educaţie    58
Cultură    59
Transport public în comun    60
4.9.    Sinteză a analizei dezvoltării urbane a Regiunii Nord-Est    61
5.    CONCLUZII    66
6.    BIBLIOGRAFIE    67
7.    ANEXE    68
7.1.    Anexa 1 – Valorile indicatorilor dezvoltării urbane calculaţi pentru Regiunea Nord-Est şi pentru judeţele componente    69

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu