Evolutia sistemului bancar dupa 1989

CUPRINS
CAPITOLUL I
EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR DUPA DECEMBRIE 1989
                                                  2.1  Descrierea sistemului
 bancar.....................................................................
                                                                      .pag.1
                                                 2.2  Performanţa sistemului
bancar....................................................................pa
                                                                         g.3
                                              2.3   Dimensiunea în industria
 bancară....................................... .......................pag.4
                                             2.4  Rentabilitatea in sistemul
bancar.................................................................pag.6
       2.5 Rentabilitatea bancară: puterea de piaţă, proprietatea şi factori
                                                         de ţară ......pag.8
CAPITOLUL II
CREDIT EUROPE BANK ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ
                                            1.1 Credit Europe Bank (Romania)
         S.A..........................................................pag.10
                                                                1.2 Profilul
băncii......................................................................
                                                ......................pag.10
                                                1.3 Activitatea si produsele
băncii..................................................................pag.
                                                                          11
                                                      1.3.1 Produse personae
fizice...................................................................pag
                                                                         .11
                                                      1.3.2 Produse personae
juridice...............................................................pag.1
                                                                           1
                                   1.4 Structura organizatorică a societaţii
                  bancare.............................................pag.12
                                                                         1.5
Strategie...................................................................
                                    ..................................pag.14
CAPITOLUL III
SISTEMUL BANCAR ÎN PERIOADA 1990-2007
                3.1  Structura, performanţa şi riscurile din sectorul bancar
                                                  românesc............pag 15
                                                             3.1.1 Schimbări
structurale.................................................................
                                                               .......pag 15
                                                        3.1.2 Performanţe şi
riscuri.....................................................................
                                                                   ...pag 20
          3.2. Mãsuri întreprinse pentru contracararea potenţialelor riscuri
                                                          bancare.....pag 22
      3.3. Perfecţionarea unor instrumente de sprijin indirect al
        supravegherii bancare .
        ....................................................................
        ...............................................pag 23
                 3.4. Acorduri pentru stabilitate financiarã şi supraveghere
                                                 prudenţialã..........pag 23
                                                   3.5. Sistemul de plăţi în
România...................................................................pa
                                                                        g 24
                              3.7. Sondaj privind evoluţia sistemului bancar
                               românesc...............................pag 25
CAPITOLUL  IV
STAREA ACTUALA A SISTEMULUI BANCAR
RAPORTAT LA CREDIT EUROPE BANK
                          4.1. Politica monetară şi valutară a Credit Europe
                                  Bank................................pag 32
                                4.1.1. Caracteristici generale ale politicii
                            monetare..................................pag 32
                                               4.1.2.Instrumentele politicii
        monetare......................................................pag 33
                                                    4.2. Evoluţii pe pieţele
financiare..................................................................
                                                         .............pag 34
                                                                 4.2.1.Piaţa
monetară....................................................................
                                                    ..................pag 34
                                                            4.2.1.1.Evoluţii
monetare....................................................................
                                                            ..........pag 47
                                                                 4.2.2.Piaţa
valutară....................................................................
                                                  ....................pag 40
                                                      4.2.3.Piaţa de capital
............................................................................
                                                              ........pag 42
CONCLUZII...................................................................
                               ......................................pag. 43
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu