EXECUTIA BUGETARA BUGETELE LOCALE

C U P R I N S
CAPITOLUL I. AUTONOMIA  BUGETELOR  LOCALE ..… pag. 5
1.1. Aspecte generale ………………………………………………….... pag. 5
1.2.Criteriile de repartitie a competentelor privind  autonomia localå  între administratia centralå si cea localå ………………………….. pag. 11
    Sistemul finantelor publice locale …………………………..… pag. 19
1.3.1. Autonomia financiarå a colectivitåtilor locale ….….. pag. 19
1.3.2.  Descentralizarea  la  nivelul   autoritåtilor  publice      locale …………………………………………………………………….…  pag. 21
CAPITOLUL II. PROCESUL  DE  ELABORARE, APROBARE, EXECUTIE SI RAPORTARE  A  BUGETELOR  LOCALE ……... pag. 24
2.1. Cadrul juridic privind elaborarea, aprobarea, executarea si raportarea bugetelor locale ……………………………………………. pag. 24
2.1.1. Principii, reguli, competente si responsabilitåti în procesul bugetar …………………………………………………………………..… pag. 24
2.1.2. Metode de fundamentare a veniturilor si cheltuielilor bugetelor locale ……………………………………………………..…… pag. 29
2.2. Procesul bugetar …………………………………………………… pag. 32
2.2.1. Continutul si structura bugetului local …………….. pag. 32
2.2.2. Calendarul bugetar; fazele elaborårii si aprobårii bugetului local ……………………………………………………………….……….. pag. 36
2.2.3. Executia bugetarå si raportarea acesteia ….………. pag. 38
CAPITOLUL III. ANALIZA EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL AL ORASULUI TÅNDÅREI IN ANUL 2008 …………………..……….. pag. 44
3.1. Structura bugetului local ………………………………………… pag. 44
3.1.1. Surse de finantare; venituri proprii, pelevåri de la bugetul de stat, donatii si sponsorizåri ……………………………………….. pag. 44
3.1.2. Capitole de cheltuieli - structurå; mod de acoperire din sursele bugetare …………………………………………………………. pag. 46
3.2. Executia bugetarå …………………………………………………. pag. 54
    3.2.1. Executia veniturilor bugetului local …………….……. pag. 54
    3.2.2. Executia cheltuielilor bugetului local ………….…….. pag. 56
3.3. Studiu de caz – executia bugetului local al anului 2008 .… pag. 60
    3.3.1. Incasarea veniturilor în anul 2008– situatie comparativå cu anul 2007; factori de influentå ……………….……………………… pag. 60
    3.3.2. Cheltuielile bugetare efectuate în anul 2008 – situatie comparativå cu anul 2007; factori de influentå …………….……. pag. 74
3.4. Intocmirea, verificarea si aprobarea situatiilor financiare ale primåriei la 31.12.2008 ……………………………………………..…. pag. 83
CAPITOLUL IV. AUDITUL BUGETELOR LOCALE ………. pag. 85
4.1. Conceptul de audit public intern si sfera de activitate  …... pag. 85
4.2. Activitåti auditate în vederea exprimårii opiniei auditorului asupra executiei bugetului local ……………………………………………..… pag. 87
4.3. Analiza contului de executie bugetarå la 31.12.2008 …...… pag. 91
4.4. Concluziile  si  recomandårile  misiunii de audit  public
intern ……………………………………………………..………………..  pag. 93
CAPITOLUL V. CONCLUZII SI PROPUNERI …..…………. pag. 95

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu