Fidelizarea angajatiilor SC prin aplicarea unui management al carierei adecvat - Managementul Resurselor Umane

CUPRINS
Fidelizarea angajaţiilor societăţii S.C. SODINAL S.R.L. prin aplicarea unui management al carierei adecvat:
Introducere.............................................................................................................................. 1
Capitolul I    Prezentarea generală a S.C. SODINAL S.R.L.
1.1.Prezentarea firmei S.C.Sodinal S.R.L.. ........................................................................3   
1.2.Situaţia patrimoniului S.C. Sodinal S.R.L....................................................................4   
1.3. Organizarea structurală în cadrul S.C. Sodinal S.R.L.................................................6   
1.4. Mediul de afaceri al S.C. Sodinal S.R.L. ...................................................................7
1.5. Principalii indicatori economico financiari ai S.C Sodinal S.R.L. pe anul 2008  ......8
Capitolul II    Diagnosticul viabilităţii economico-financiare al  S.C. SODINAL S.R.L.
2.1.Analiza indicatorilor de rezultat - Cifra de afaceri........................................................ .9   
2.2. Analiza indicatorilor de eficienţă ..................................................................................13   
2.3. Analiza indicatorilor de echilibru financiar ...................................................................15
2.4. Evoluţia principalelor rate ale patrimoniului S.C. Sodinal S.R.L. ................................18
2.5. Cheltuieli cu salariile în cadrul S.C. Sodinal S.R.L ......................................................19
2.6. Analiza viabilităţii manageriale în cadrul S.C. SODINAL S.R.L.................................20
Capitolul III    Analiza diagnostic a departamentului de resurse umane în cadrul S.C. SODINAL S.R.L
3.1. Structura organizatorică a S.C. Sodinal S.R.L. ..............................................................21
3.2. Departamentul resurselor umane în S.C. SODINAL S.R.L. ..........................................23
       3.2.1. Recrutarea angajaţiilor în S.C. Sodinal S.R.L.......................................................25
        3.2.2. Selectarea angajaţiilor S.C. Sodinal S.R.L...........................................................26
        3.2.3. Angajarea personalului în S.C. Sodinal S.R.L.....................................................28
        3.2.4. Analiza posturilor în S.C. Sodinal S.R.L.............................................................28
        3.2.5. Formarea şi perfecţionarea personalului în S.C. Sodinal S.R.L..........................29
        3.2.6. Promovarea personalului S.C. Sodinal S.R.L......................................................30
        3.2.7. Politica de personal S.C. Sodinal S.R.L...............................................................31
        3.2.8. Motivarea complexă a personalului în S.C. Sodinal S.R.L..................................31
        3.2.9. Evaluarea  personalului S.C. Sodinal S.R.L........................................................32
3.3. Puncte forte şi puncte slabe în cadrul S.C. SODINAL S.R.L........................................33
Capitolul IV
Perfecţionarea managementului resurselor umane în cadrul S.C. SODINAL S.R.L.
4.1. . Recomandări strategico-tactice cu privire la fidelizarea angajaţiilor în cadrul societăţii S.C. Sodinal S.R.L..................................................................................................................35
4.2. Concluzii cu privire la departamentul resurselor umane în S.C. SODINAL S.R.L...............42
Bibliografie...................................................................................................................................44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu