Fidelizarea prin aplicarea unui management al carierei adecvat

                                                          CUPRINS
CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALĂ  A S.C. MARA SOCOM S.A.
1.1. Prezentare generala a firmei S.C. MARA SOCOM  S.A.
1.2. Obiectul de activitate al firmei S.C. MARA SOCOM S.A.
1.3. Structura organizatorică a S.C. Mara Socom  S.A.
1.4.  Mediul de afaceri a S.C.  Mara Socom  S.A.
1.5.  Activitatea economico-financiară a S.C. MARA SOCOM S.A.
CAPITOLUL  II.  DIAGNISTICUL  VIABILITĂŢII  ECONOMICO-FINANCIARE  AL S.C. MARA SOCOM S.A.
2.1. Analiza principalilor indicatori financiari prin prisma echilibrului financiar la S.C. Mara Socom.S.A.
2.2.  Analiza indicatorilor de eficienţã economicã.
           2.3  Analiza indicatorilor rentabilităţii financiare a S.C. MARA SOCOM S.A.
2.4.  Indicatori de lichiditate şi solvabilitate.
2.5.  Evoluţia indicatorilor financiari.
2.6.  Calculul salariilor în cadrul firmei S.C.Mara Socom.S.A.
        2.6.1. Reţineri din salarii.
        2.6.2. Determinarea impozitului pe venitul din salarii.
    
Iz
V.ef.
   2.6.3. Obligaţiile plătitorului de venituri şi ale contribuabililor pentru venituti salariale.
CAPITOL III.  ANALIZA DIAGNOSTIC A DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE ÎN CADRUL FIRMEI  S.C. MARA SOCOM S.A.
3.1. Structura organizatorică a S.C.Mara Socom.S.A.
3.2. Recrutare, selectare, angajare în cadrul S.C. MARA SOCOM S.A.
3.3. Evaluarea personalului în cadrul S.C. MARA SOCOM S.A.
3.4. Metode de evaluare a performanţelor.
3.5. Aprecierea comportamentului profesional.
3.6.  Recompensarea angajaţilor în cadrul firmei S.C. Mara Socom S.A.
3.7. Motivarea personalului în cadrul firmei S.C. Mara Socom S.A.
3.8. Puncte forte şi puncte slabe în cadrul S.C. MARA SOCOM S.A.
CAP. IV. PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI  RESURSELOR UMANE IN CADRUL S.C. MARA SOCOM S.A.
4.1. Recomandări strategico-tactice cu privire la fidelizarea angajaţilor în cadrul societăţii S.C. MARA SOCOM S.A.
4.2. Concluzii cu privire la departamentul resurselor umane în cadrul S.C. MARA SOCOM S.A.
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu