Finantarea prin leasing.Studiu caz SC

                                 Capitolul I
                     Aspecte generale privind leasingul
        1. Definirea leasingului
      1.2. Evoluţie
      1.3. Participanţii la operaţiunile de leasing
      1.4. Posibilităţi de extindere în România
                                 Capitolul 2
   Studiu de caz privind derularea unei operaţiuni de leasing de către SC
                               EUROBROKERS SA
      2.1. Prezentare generală a S.C. EUROBROKERS GROUP SA
      2. Obiect de activitate
      2.3. Structura organizatorică
      2.4. Contractul de leasing
      2.4.1. Conţinutul contractului de leasing
      2.4.2. Mecanismul contractului
      2.5. Produse şi servicii oferite
      2.6. Situaţia economico-financiară a societăţii
      2.7. Derularea unui leasing la SC EUROBROKERS S.A.
                                 Capitolul 4
                           Finanţarea prin leasing
      3.1. Leasingul ca operaţiune de creditare
      3.2. Scheme de derulare şi finanţare a operaţiunilor de leasing
      3.3. Avantaje şi limite ale leasingului
      3.4. Factorii care influenţează derularea operaţiunilor de leasing
                                  Concluzii
                                Bibliografie
      Pagini 97

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu