Formarea si conducerea resurselor umane in scopul cresterii randamentului muncii la SC

                                   Cuprins
Introducere.................................................................
.........................................................................3
Capitolul I - Prezentarea firmei SC Montana Tours SRL
1.1.Prezentarea firmei 5
1.2.Oferta  5
1.3. Resursele umane ale firmei Montana Tours     6
Capitolul II - Evoluţia principalilor indicatori economici S.C. Montana
Tours SRL
2.1. Evoluţia indicatorilor din bilanţ 9
2.2.Structura cifrei de afaceri şi a profitului brut la S.C. „Montana
Tours” SRL  10
2.3.Corelarea numărului de personal cu volumul activităţii la S.C. „Montana
Tours” SRL  11
2.4.Legăturile de condiţionare dintre cifra de afaceri şi personal 12
Capitolul III - Diagnisticul resurselor umane la SC Montana Tours SRL
3.1.Personalul societăţii comerciale Montana Tours      19
  3.1.1.Structura personalului operativ pe funcţiuni din cadrul S.C.
  „Montana Tours” SRL  21
  3.1.2.Pregătirea profesională a personalului din cadrul S.C. „Montana
  Tours” S.R.L   22
  Evoluţia numărului de personal la S.C. „Montana Tours” S.R.L     23
  3.1.3.Situaţia indicatorilor circulaţiei forţei de muncă la S.C „Montana
  Tours” SRL     25
3.2.Analiza gradului de stabilitate a personalului      25
3.3.Analiza gradului de echilibrare a personalului      26
Capitolul IV - Formarea si conducerea  resurselor umane in scopul cresterii
randamentului muncii la SC Montana Tours SRL
4.1. Productivitatea muncii la S.C. „Montana Tours” S.R.L    28
  4.1.1. Analiza situaţiei productivităţii muncii în cadrul S.C. „Montana
  Tours” SRL     28
  4.1.2.Legătura dintre timpul de muncă şi productivitatea muncii  32
4.2.Eficienţa economică a cheltuielilor cu personalul la S.C. „Montana
Tours” SRL  33
4.3.Posibilităţi de creştere a eficienţei utilizării personalului la S.C.
,,Montana Tours” SRL   38
Concluzii şi
propuneri...................................................................
...................................................41
Bibliografie................................................................
........................................................................43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu