Formarea si conducerea resurselor umane in scopul cresterii randamentului muncii

Cuprins
Introducere..........................................................................................................................................3
Capitolul I - Prezentarea firmei SC Montana Tours SRL
1.1.Prezentarea firmei    5
1.2.Oferta    5
1.3. Resursele umane ale firmei Montana Tours    6
Capitolul II - Evoluţia principalilor indicatori economici S.C. Montana Tours SRL
2.1. Evoluţia indicatorilor din bilanţ    9
2.2.Structura cifrei de afaceri şi a profitului brut la S.C. „Montana Tours” SRL    10
2.3.Corelarea numărului de personal cu volumul activităţii la S.C. „Montana Tours” SRL    11
2.4.Legăturile de condiţionare dintre cifra de afaceri şi personal    12
Capitolul III - Diagnisticul resurselor umane la SC Montana Tours SRL
3.1.Personalul societăţii comerciale Montana Tours    19
3.1.1.Structura personalului operativ pe funcţiuni din cadrul S.C. „Montana Tours” SRL    21
3.1.2.Pregătirea profesională a personalului din cadrul S.C. „Montana Tours” S.R.L    22
Evoluţia numărului de personal la S.C. „Montana Tours” S.R.L    23
3.1.3.Situaţia indicatorilor circulaţiei forţei de muncă la S.C „Montana Tours” SRL    25
3.2.Analiza gradului de stabilitate a personalului    25
3.3.Analiza gradului de echilibrare a personalului    26
Capitolul IV - Formarea si conducerea  resurselor umane in scopul cresterii randamentului muncii la SC Montana Tours SRL
4.1. Productivitatea muncii la S.C. „Montana Tours” S.R.L    28
4.1.1. Analiza situaţiei productivităţii muncii în cadrul S.C. „Montana Tours” SRL    28
4.1.2.Legătura dintre timpul de muncă şi productivitatea muncii    32
4.2.Eficienţa economică a cheltuielilor cu personalul la S.C. „Montana Tours” SRL    33
4.3.Posibilităţi de creştere a eficienţei utilizării personalului la S.C. ,,Montana Tours” SRL    38
Concluzii şi propuneri......................................................................................................................41
Bibliografie........................................................................................................................................43

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu