Forme de patrundere si activitate a firmei pe piata internationala

CUPRINS
  Introducere……… 1
  Capitolul 1
  Internaţionalizarea şi pătrunderea pe pieţele internaţionale      3
      §1.1 Importanţa procesului de internaţionalizare   3
      §1.2 Evaluarea riscurilor specifice internaţionalizării  7
        Datoriile externe foarte mari   7
        Instabilitatea cursului valutar 8
        Criteriile de admitere pe piaţă stabilite de guvernele naţionale  8
        Costul adaptării mixului de marketing 8
        Guverne instabile    9
        Corupţia  9
        Pirateria tehnologică      9
        Alte probleme  9
      §1.3 Procesul de alegere a pieţelor internaţionale 10
      §1.4 Factorii ce influenţează alegerea pieţelor pe care urmează a se
         pătrunde      11
        Dimensiunea firmei   11
        Influenţa vânzărilor pentru export    12
        Obiectivele firmei   12
        Influenţa strategiei firmei     13
        Valoarea informaţiilor despre piaţă   14
      §1.5 Segmentarea pieţelor internaţionale     15
        §1.5.1 Segmentarea după criterii geografice      18
        §1.5.2 Segmentarea după criterii demografice     19
        §1.5.3 Segmentarea după criterii psihografice    21
        §1.5.4 Segmentarea după criteriul comportamentului     21
      §1.6 Cunoaşterea concurenţilor de pe pieţele internaţionale   22
        Obiectivele, scopurile viitoare şi supoziţiile concurenţilor      23
        Trecerea în revistă a strategiilor concurenţilor 23
        Organizarea şi cultura firmei concurente   23
        Dimensiunea, creşterea şi rentabilitatea concurenţilor 24
        Evaluarea atuurilor concurenţiale     24
        Structura costului şi barierele de mobilitate    25
        Controlul strategic în vederea concurenţei 26
        Concurenţa pe baza calităţii    27
        Concurenţa prin producţie  29
        Concurenţa pe baza flexibilităţii şi a preţului  29
  Capitolul 2
  Strategii de pătrundere pe pieţele internaţionale      31
      §2.1 Exportul    31
        §2.1.1 Noţiuni generale    31
        §2.1.2 Exportul indirect   35
        §2.1.3 Exportul direct     36
      §2.2 Licenţierea 39
      §2.3 Intrarea pe pieţele internaţionale prin francizare  44
      §2.4 Contractul de management     48
      §2.5 Subcontractarea   50
      §2.6 Alianţe strategice internaţionale  53
      §2.7 Societăţile mixte 56
  Capitolul 3
  Studiu de caz privind investiţia străină directă 60
      §3.1 Motive pentru investiţie străină directă      61
      §3.2 Tendinţe în investiţia străină directă  68
      §3.3 Intrarea pe o piaţă internaţională prin achiziţie   70
      §3.4 Fuziuni     77
      §3.5 Investiţii pe loc gol   80
  Concluzii…………  82
  Bibliografie……….     84
  Anexe…………..    87
  Rezumat………….   89

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu