Fundamentarea deciziei de finantare a intreprinderii prin fonduri proprii

                                   Cuprins
Cap. 1 Consideraţii generale şi aplicarea deciziei de  finanţare  în  cadrul
S.C. Antibiotice S.A. Iaşi
............................................................................
.........................................................pg. 2
Cap.     2     Factori      cu      impact      asupra      deciziei      de
autofinanţare....................................................pg. 12
Cap.            3            Calculul             capacităţii             de
autofinanţare...............................................................
.........pg. 24
Concluzii...................................................................
...............................................pg. 26
Bibliografie................................................................
..............................................pg. 28

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu