Fundamentarea si Realizarea Veniturilor Bugetare la SC SRL

                                   Cuprins
   1. Organizarea şi funcţionarea activităţii în cadrul
    S.C. Grafik-Art S.R.L. ……………………………………………………..3
    Prezentare              generală              a              societăţii
…………………………................................3
  1. Scurt istoric…………………………………………………………3
  2. Obiect de activitate………………………………………………....4
  3. Organizarea internă a societăţii. Răspunderi şi competenţe………..9
  4. Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii………………………15
  5. Relaţiile cu personalul……………………………………………..16
  6. Relaţiile externe generate de fundamentarea şi realizarea
         veniturilor bugetare……………………….…………………………………21
  7. Principalele vărsăminte către bugetele publice pe structura sistemului
    bugetar în ultimii 3-5 ani şi evoluţia acestora ..……………………………..26
   2. Planificarea obligaţiilor bugetare, fundamentarea şi realizarea
    principalelor venituri bugetare…………………………………………….31
    Cadrul juridic de acţiune……………………………………………………..31
    Elemente tehnice comune ale veniturilor bugetare…………………………..32
1. Bugetul de stat……………………………….……………………34
   1. Fundamentarea şi realizarea impozitului pe profit…………………34
   2. Fundamentarea şi realizarea impozitului pe veniturile din salarii….44
   3. Fundamentarea şi realizarea impozitului pe dividende…………….54
   4. Fundamentarea şi realizarea T.V.A………………………………...60
    2.2 Bugetele locale……………………………………………………………82
    2.2.1 Fundamentarea şi realizarea impozitului pe clădiri……………………..82
    2.2.2 Fundamentarea şi realizarea impozitului pe teren………………………90
    2.2.3  Fundamentarea  şi  realizarea  impozitului  pe   mijloacele   de
transport…..100
    2.3 Bugetul asigurărilor sociale…………………………………………….110
    2.3.1 Fundamentarea şi realizarea contribuţiei la  asigurările  sociale
de stat...110
    2.3.2  Fundamentarea  şi  realizarea  contribuţiei  la  asigurările  de
sănătate……115
    2.3.3  Fundamentarea  şi   realizarea   contribuţiei   la   fondul   de
şomaj…………..123
    2.3.4 Fundamentarea şi realizarea contribuţiei pentru concediile şi
    indemnizaţiile         de         asigurări         sociale          de
sănătate.................................................127
    2.4                         Bugetul                          fondurilor
speciale....................................................................
...131
    2.4.1 Fundamentarea şi  realizarea  contribuţiei  de  asigurare  pentru
accidente
    şi                                                                 boli
profesionale................................................................
............................132
    2.4.2 Fundamentarea şi realizarea contribuţiei la fondul de garantare a
    creanţelor
salariale...................................................................
..........................135
    Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu